1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) การทำอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 และเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09(2) การทำอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 และเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ศูนย์กักตัวและชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวณัฐกานต์ อยู่รัมย์ นักศึกษาปฏิบัติงาน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากในเดือนกันยายน ยังมีการระบาดของโรค COVID -19  กลุ่มเราได้ลงไปตรวจสอบความเป็นอยู่ของคนในตำบลตะโกตาพิ พบว่าทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้เป็นอย่างมาก และพบกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่มทางกลุ่มของเราได้คิดที่จะทำแลแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้แกประชาชนใน ตำบลตะโกตาพิเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื่องต้นเเละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ และยังทำเฟสชิวให้เเกบุคลากรด้านหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และบ้างส่วนยังขาดแคลนอยู่ และยังนำน้ำ กาแฟ เครืองดื่มชูกำลังและนมกล่อง เข้าไปให้ผู้ที่กักตัวในสถานที่กักกันตัวอีหลายแห่ง

อุปกรณ์

1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน หรือ 370 มิลลิลิตร

2. น้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน หรือประมาณ 125.5 มิลลิลิตร

3. กลีเซอรีน 2.5 มิลลิลิตร

4. คาร์โบพอล 940 ประมาณ 1 กรัม

5. ไตรเอทาโนลามีน 1 กรัม

วิธีทำ

1. ละลายผงคาร์โบพอลในน้ำต้มสุก คนจนเข้ากันดี จากนั้นตั้งพักไว้ ให้สารพองตัวเต็มที่

2. ค่อย ๆ เติมส่วนประกอบที่เหลือ โดยเริ่มจากแอลกอฮอล์ก่อน แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันดี

3. นำเจลล้างมือบรรจุลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง จากนั้นปิดฝาให้สนิท

ทั้งนี้ คนที่หาซื้อเคมีภัณฑ์ไม่ได้ สามารถใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน ผสมกับน้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน ให้เข้ากัน แล้วใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดมือก็ได้เช่นกัน

ภาพปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู