ดิฉันนางสาว ณัฐกานต์อยู่รัมย์ นักศึกษา ปฏิบัติงานตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

การผลิตถ่านอัดแท่ง

รูแบบของเตาเผาถ่าน

แบบที่ 1 เตาเผาถ่านแบบง่าย

ขนาดถังขนาดถัง 200 ลิตร เจาะรูเจาะรูด้านล่างขนาดเท่าๆกันให้ทั่วในส่วน ในส่วนของด้านบนให้เจาะรูท่อขนาด 1 นิ้วสูง 15 เซนติเมตรจะใส่ท่อหรือไม่ใส่ท่อก็ได้ แนะนำว่าให้เจาะรูเพียง 2 รู

วิธีทำ

•เจาะรูทั้งข้างบนและข้างล่างแนะนำว่าข้างบนให้จบเพียงสองรู้เท่านั้นส่วนข้างล่างให้เจาะให้ทั่วก้นถัง

•นำรังผึ้งหรือตะแกรงที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปในก้นถัง เพื่อเอาไว้รองฐานที่เผา

•นำท่อนไม้หรือเพื่อที่ต้องการเผาใส่ลงไป จากนั้นสามารถจุดไฟและปิดฝาถังและรอจนกว่าถ่านจะสุข

•ถ่านสุกได้ที่แล้วสามารถนำออกมาใช้งานได้

แบบที่ 2 เตาเผาแบบเพิ่มตัวโบลเวอร์

เตาถ่านชนิดนี้สามารถควบคุมอากาศได้ จึงมีคุณภาพสูง  อุปกรณ์ที่ใช้

1.) ถัง 200 ลิตร

2.) แหวนครอบล๊อคฝาถัง

3.) รังผึ้ง ตะแกรง

4.) Blower

แบบที่ 3 เตาถ่านแบบผลิตน้ำส้มควันไม้

เตาแบบที่สามอาศัยความร้อนโดยเริ่มความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตาโครงสร้างเป็นระบบปิดสามารถควบคุมอากาศได้จริงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ทานที่ได้จึงมีคุณภาพสูงเกิดขี้เถ้าน้อยและผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านรูปแบบที่สามอีกอย่างหนึ่งคือน้ำส้มควันไม้

อุปกรณ์และวิธีการทำ

1.) ถัง 200 ลิตร

2.) ปล่องเร่ง

3.)ที่รัดฝ่าถัง

4.)ฝ่าถัง

5.)ดินเหนียวป้ายบริเวณป๋องเล่นและฝาครอบ

6.)ท่อควบแน่นและปล่อยควัน

7.)เติมน้ำเพื่อให้ควรเย็นลงจะได้น้ำส้มควันไม้

8.)ที่น้ำส้มควันไม้

9.)ถังใส่น้ำเพื่อใช้ในระบบน้ำวน

10.)ฝาปิดหน้าเตา

11.)ช่องใส่เชื้อเพลิง

12.)ใช้ปั๊มมอเตอร์ในการทำระบบน้ำวน

วิธีทำถ่านอัดแท่ง

นำถ่านที่ต้องการอัด มาบดให้ละเอียดโดยวิธีการทุบ หรือร่อน และปั่นทำให้ละเอียดแล้วจะได้เป็นผงถ่านที่ต้องการ ต่อจากนั้นตัวแป้งมัน 2 กิโลผสมกับน้ำ 2 ลิตรผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปต้ม กวนจนแป้งเปลี่ยนเป็นสีใสผสมถ่านกับแป้งมันกวนจนเข้ากันดีแล้วจึงค่อยๆเติมน้ำแป้งลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆจนเข้ากัน จากนั้นนำถ่านที่ได้ไปอัดแท่งโดยการใช้กระบอกไม้ไผ่ และท่อพีวีซีและถ่านที่อัดให้เรียบร้อยแล้วนำเข้าเครื่องอบหรือเอาไปตากแดดให้แห้งสนิทจึงสามารถนำมาใช่ได้

ที่อัดถ่าน

ผงถ่าที่บดจนละเอียด

ถ่านที่อันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การบรรจุภัณฑ์ ควรเลือกจากลักษณะของถ่าน และจุดประสงค์ที่จะนำไปขายในสถานที่ใด เพราะ บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญของหลักการขาย ควจเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน หรือกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานจริง จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของแบรนด์ และทำโลโก้เพื่อเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นจุดเด่นของชุมชน หรือเป็นรูปสินค้าที่ต้องการจำหน่าย

รูปภาพปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู