ชื่อบทความ : ติดตามสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ในการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ                                                  สถานที่ : บ้านถาวร หมู่ที่ ๑ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                        เจ้าของบทความ : นางสาวศศิวัลย์ รัตน์ประโคน (กพร.)


ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้  และจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้

ทั้งนี้ทาง สพอ.เฉลิมพระเกียรติ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเลี้ยงไหม-ทอผ้าไหมพื้นบ้าน บ้านถาวร โดยนำเส้นไหมมาถักทอลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงไหม-ทอผ้าไหมพื้นบ้านถาวร หมู่ที่ ๑ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีนางหนูกร อุ้ยเหง่า เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน ๒๐ คน ทางกลุ่มมีความเชี่ยวชาญการเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมซึ่งสืบทอดภูมิปัญญานี้มาอย่างยาวนานและอนุรักษ์ไว้จวบจนปัจจุบัน ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งเสริมให้มีการทอผ้า ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้กับทุกครัวเรือนที่มีการทอผ้า เพื่อเป็นแหล่งอาชีพ มีรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ สร้างชุมชนเกื้อกูล เกิดความเข้มแข็งสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ตามวิถีหัตกรรมชุมชน

                                         

                                          

                                          


 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู