ชื่อบทความ : การป้องกัน covid-19

สถานที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของบทความ : นางสาวศศิวัลย์  รัตน์ประโคน


สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ตอนนี้ทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทางอำเภอเองก็ยังคงมีมาตรการป้องกันจากโรคดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ใช้เจลล้างมือหลังสัมผัสสิ่งของ

และตอนนี้ทุกหมู่บ้านก็ยังคงมีมาตรการเข้มงวด อย่างเช่นการตั้งจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน นำทีมโดย ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยมาตรการของจุดคัดกรองเบื้องต้น ก็จะมีการวัดอุณหภูมิ ซักประวัติผู้ที่เดินทางมากจากพื้นที่เสี่ยง

ในส่วนของตลาดชุมชน ก็มีมาตรการ คือวัดุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างระหว่างร้าน

  


ในส่วนของการจัดกิจกรรม โครงการ หรือการประชุมต่างๆ ก็ได้มีมาตรการการจัดระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน มีการวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด


 

Tags:

อื่นๆ

เมนู