“จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ประโคนชัย” พัฒนากรนำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)  ดำเนินการวางแปลงปักหมุดพื้นที่สำรวจในครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ” ตำบลเขาคอก
⏰ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
                นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ, ช่างควบคุมงาน พร้อมทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบฯ นางเจี๊ยบ สะอาดประโคน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคอก ลงพื้นที่สำรวจ และวางแปลงปักหมุดเพื่อจะดำเนินการขุดตามแนวทางต่อไป
—————————————————————

อื่นๆ

เมนู