Covid Week

กระผมนายไตรรงค์  สรรพอำไพ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในช่วง C0vid Week เป็นช่วงที่มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนพอดีจึงอาสาร่วมกับหน่วยงานเช่น อสม. รพ.ประโคนชัย โรงเรียน และ กรมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ออกรณรงค์และรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนรวมไปถึงการรวมพลังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อลดการระบาดของโรคโควิด -19 ในหมู่บ้านทุกหมู่ในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมลงพื้นที่ไปรณรงค์กับทีมแพทย์ประจำตำบลและทีม อสม. ประจำตำบลทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและทุกคนอย่างดีเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นกระผมได้ทำการลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจความรู้ความเข้าใจ และจัดทำวิดีโอเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Sinovac) จึงได้ทราบว่า มีความเข้าใจในการฉีดวัคซีนยังมีการเข้าใจผิดไปบ้าง เช่นการที่อยู่แต่กับบ้านไม่จำป็น, บ้างท่านยังไม่มั่นใจกับตัววัคซีนจัวปัจจุบัน, ฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้ เป็นต้น ส่วนคนที่ฉีดส่วนใหญ่เป็นผู้นำ และ อสม.ในชุมชนแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การค้าขาย การทำมาหากิน และการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ จังหวัดต่าง ๆ หรือเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือแม้กระทั่งการหางานทำเพราะว่าช่วงนี้มีเชื้อโรคของโรคโควิด -19 ทำให้ชาวบ้านบางส่วนเกิดการตกงานแบบกระทันหันหรือต้องหยุดพักงานทำให้ไม่มีรายได้เข้ามาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว และมีชาวบ้านบางส่วนที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเกิดอาการไม่อยากฉีดวัคซีนเพราะกลัวจะมีผลข้างเคียงตามข่าวสารที่ได้ฟังมาหรือได้รับรู้มา ทำให้เกิดอาการกลัวแต่ทั้งนี้ทีมแพทย์ประจำตำบลและทีม อสม. ประจำตำบลได้เข้าพื้นที่ไปให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัววัคซีนเพื่อทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อใจและมั่นใจในตัววัคซีนมากยิ่งขึ้น และมีชาวบ้านบางส่วนต้องการรอวัคซีนตัวอื่นหรือรอวัคซีนทางเลือกที่จะมีนำเข้ามาในประเทศไทยในไม่ช้านี้

อบรมการเผาถ่านไร้ควัน ณ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อบรมเผาถ่านไร้ควันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะมีชาวบ้านสนใจเป็นจำนวนมาก บรรยากาศในการอบรมและพิธีกรผู้บรรยายที่มาให้ความรู้นั้นต่างมีความรู้ความสามารถทำให้ชาวบ้านสนใจมากยิ่งขึ้น และชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมเป็นอย่างดี มีชาวบ้านเข้าร่วมอบรมและขอความรู้ในการทำเตาเผาถ่าน และสนใจที่จะเรียนรู้ในการผลิตเตาเผาถ่านด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก และยังได้นำความรู้ที่ได้มาจากการมาอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่นทำให้ตนเองมีรายได้เข้ามาได้หลากหลายช่องทางและยังจะสามารถสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในการทำถ่านอีกด้วย ทำให้มีรายรับมากว่ารายจ่าย เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการเผาถ่านนั้นสามารถหาได้ง่ายๆที่บ้านที่ป่าที่สวนหรือที่อื่น ๆ ที่มีกิ่งไม้ต่าง ๆ หรือเป็นต้นไม้ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นถ่านได้โดยที่ไม่ต้องซื้อวัตถุดิบที่ทำให้เสียรายได้เพิ่มขึ้นจากทางนี้

อื่นๆ

เมนู