เรื่อง การรณรงค์และมอบเสื้อให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

       ข้าพเจ้านางสาวนภัสนันท์  ลาศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การลงพื้นที่

      จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนด้านสภาพแวดล้อม ด้านภูมิทัศน์ต่างๆในชุมชน จึงมีการปรึกษาหารือกับชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานทำให้ได้ทราบข้อมูลในด้านต่างๆของพื้นที่ชุมชน รวมถึงความต้องการและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้มีความน่าสนใจ ที่จะสามารถช่วยยกระดับชุมชนผ่านการท่องเที่ยว โดยที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

      โดยได้ข้อสรุปในการดำเนินการในขั้นตอนแรกคือการการจัดอบรมทักษะ ความรู้เรื่องต้นไผ่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ในชุมชนไปแล้วนั้น ถัดมาก็จะเป็นการจัดอบรมเรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากไผ่ ซึ่งรายละเอียดการจัดอบรมในหัวข้อดังกล่าวจะเป็นการจัดอบรมในเนื้อหาสาระประจำเดือนนี้ ตามลำดับขั้นตอนต่อไปเพื่อเป็นการยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวสืบไป

       สืบเนื่องมาจากเรื่องการจัดอบรมประจำเดือนนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 รวมไปถึงการทำคลิปเชิญชวนประชาชนตำบลกระสังและประชาชนทั่วไป ไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีการมอบเสื้อให้กับผู้ที่ได้เข้ารับฉีดวัคซีน อีกทั้งยังมอบเจลแอลกอฮอล์ และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่วัดและโรงเรียนอีกด้วย กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งหมด 3 หมู่ด้วยกัน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ที่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ และหมู่ที่ 10 บ้านกลันทา โดยในเดือนนี้จะขอกล่าวถึงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และการมอบเสื้อให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนของหมู่ที่ 3 บ้านไทรโยง ดังต่อไปนี้

           การรณรงค์และมอบเสื้อให้แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของหมู่ 3 บ้านไทรโยง

           ตามที่สถานการณ์ของโรคโควิด-19 เกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน จึงมีการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวบ้าน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้รับมอบหมายเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์และเชิญชวนชาวบ้านให้มาฉีดวัคซีนนั้น ปรากฏว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากชาวบ้านเกิดความตระหนักและเกรงกลัวต่อโรคโควิด-19นี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นโรคระบาดที่ติดต่อกันง่ายทั้งทางระบบทางเดินหายใจ เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย การไอ จามรดกัน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้น สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุหรือผู้พิการก็สามารถได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยกเว้นแต่ผู้ที่มีความดันโลหิตที่สูง และหลังจากนั้นยังมีการมอบเสื้อให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกด้วย โดยจะมีวิธีการปฏิบัติตัวก่อนและหลังได้รับการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้

            การปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

            ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน พักผ่อนให้เพียงพอ หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย ถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน สำหรับผู้ป่วยที่ทานยากลุ่ม Warfarin และไม่มีประวัติการรักษาหรือมีผล INR ที่โรงพยาบาลรามคำแหง ภายใน 1 เดือน ก่อนวันฉีดวัคซีน กรุณานำผล INR มาแจ้งด้วยตัวท่านเอง (ถ้าไม่สามารถระบุผล INR ได้ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการฉีดวัคซีนของท่าน) ฉีดวัคซีน COVID-19 ห่างจากการฉีดวัคซีนอื่น 4 สัปดาห์ กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลของดการฉีดวัคซีน
   

          การปฏิบัติตัวหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

           หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19   พักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น เช่น  1. อาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองภายใน 3 วัน เป็นอาการทั่วๆ เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ หรือปวด บวม แดง คันหรือซ้ำบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หรือมีอาการชาเฉพาะที่ 2. อาการรุนแรง พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย เช่น มีก้อนบริเวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ มึนงง ใจสั่น  ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหารลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองโต ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชักหมดสติ อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล  3. อาการแพ้วัคซีน เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ความดันตก หลอดลมตีบ หายใจลำบาก มีผื่นขึ้นตามตัว หากพบว่ามีอาการรุนแรง หลังการฉีดวัคซีนควรรีบพบแพทย์ทันที่ พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม 1 เม็ด และรับประทานซ้ำได้โดยห่างกัน 6 ชั่วโมง (ห้ามรับประทานยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด) เมื่อพักรอดูอาการครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิตอีกครั้งก่อนกลับ และเมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่านเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

การลงพื้นที่

       จากการลงพื้นที่ พบว่าชาวบ้านในชุมชนแต่ละชุมชนนั้น มีการตระหนักถึงความรุนแรงของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะออกไปจับจ่ายตลาดในที่ที่มีคนแออัดและพลุกพล่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้วิธีกักตุนอาหาร หรือหากมีความจำเป็นต้องออกไปซื้อของชาวบ้านก็จะสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มีการรณรงค์และเชิญชวนให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีน ซึ่งชาวบ้านบางส่วนที่มีการหวาดกลัวต่อผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน กลุ่มของข้าพเจ้าก็ได้มีการไปให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดการตื่นตระหนกและหวาดกลัวต่อวัคซีน ชาวบ้านจะได้ไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆจะได้สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการเกิดโรคโควิด-19 ต่อไป

          แบบทดสอบประจำเดือน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsBeGOWRuNSHN9SwXedrOtUi4HEoVy2_8TknL4wtJZCdgYNg/viewform?usp=sf_link

 

อื่นๆ

เมนู