ผมนายกฤษณะ  แก้วงาม                                                                                                                                                                                                    กลุ่มนักศึกษา  ต.กระสัง อ.เมือง                                                                                                                                                                                หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ช่วงเวลาเดือน กุมภาพันธ์  ในเวลาการประชุมหลักสูตร  ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ได้มีการวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีการเเบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีการวางแผนสำรวจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลุ่มของข้าพเจ้ามีจำนวนสมาชิก 4 คน โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระสังหมู่1 , บ้านกระสังหมู่17 บ้านกระสังหมู่12 , บ้านกระสังหมู่14  ซึ่งกลุ่มของข้าพได้ประชุมการวางแผนก่อนจะลงพื้นไปปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อมาวิเคราะแนวทางการสสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้ง 4  หมู่บ้าน ซึ่งผลการปฏิบัติงานของแต่ละเดือน จะมีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อง่ายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเเต่ละหมู่บ้าน ข้าพเจ้าจึงมีหน้าที่ได้รับผิดชอบหมู่1 , หมู่12 แต่โดยที่ข้าพเจ้าติดเรียนในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ข้าพเจ้าจึงรับผิดชอบในด้านการกรอกข้อมูลออนไลน์จากการสำรวจมาเก็บไว้ เพื่อใช้ในการวิเคราะพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ของเเต่ละหมู่บ้านให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น

 

 

จากการที่ข้าพเจ้าทำงานที่ได้รับหมอบหมายจากกลุ่มของข้าพเจ้า ได้พบว่าทั้ง 4 หมู่บ้าน ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่แน่นอน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการสอบถามสอบถามผู้ใหญ่ของเเละลูกบ้านเเต่ละหมู่บ้านเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เเน่นอน เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจของของชุมชนในการส่งเสริมเศรฐกิจของชุมชนให้มีชื่อเสียงเเละสามารถเป็นอาชีพหลักของชุมชนนั้นๆต่อไป

 

วิดีโอสรุปผลการทำงานเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อื่นๆ

เมนู