ผมนายศิริชัย บุญธง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน(บัณฑิตจบใหม่)ตามหลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มทอผ้าโนนรังเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ใช้เวลาว่างจากการทำไร่นามาทอผ้าเพื่อเป็นรายได้เสริม ก่อนที่จัดตั้งกลุ่มการทอผ้าขึ้นมา โดยสมาชิกจะเป็นชาวบ้านในตำบลกระสัง โดยมีศุนย์การทอผ้าที่หมู่บ้านโนนรังหมู่ที่ 15 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในส่วนประวัติและความเป็นมาเพื่อนสามารถติดตามได้จากบทความกลุ่มผลิตผ้าไหม มีลิ้งบทความอยู่ด้านล่างครับ

การจัดตั้งกลุ่มกลุ่มทอผ้า เพื่อเป็นการรวบรวมผลิดผลขอคนในชุมชน เพื่อสร้างแบรนของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจำและส่งเสริมการตลาด โดยกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังมีผลิดภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม ผ้าสไบ ผ้าขิดโบราณ ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าโสร่ง เป็นต้น

เเรกเริ่มเดิมที่การผลิตผ้า จะเป็นการผลิตผ้าดิบที่ยังไม่มีการแปรรูป ซึ่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ชุดผ้าไหม ในงานจัดแสดงระดับภาค หรือระดับประเทศ ก็มีผลิตผลของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังร่วมอยู๋ด้วย โดยที่เราหลายคนอาจไม่รู้เลย เพราะแบรนผ้าไหมหรือผ้าไทยหลายๆแบรนจะมีการสั่งซื้อผ้าทอจะกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆแล้วนำไปแบรนรูปต่อ โดยผ้าไหมและผ้าไทยของชุมชนที่มีการสั่งซื้อก็จะถูกแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้ชื่อของผู้แปรรูปนั้นเอง แต่การตลาดของสินค้าผ้าไหมและผ้าไทยเหล่านี้ในหลายๆ แบรนจะมีการให้เครดิตหรือที่มาของผ้าที่นำมาเเปรรูป ทำให้ในปัจจุบันผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเสื้อ กระโปง ชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยต่างๆจะมีที่มาของผ้าที่นำมาแปรรูปบอกไว้ด้วย

การตลาดของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง

การจัดเเผนการตลาดของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังนั้นมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค ความต้องการของตลาด และมีการรักษากำวิธีการทอผ้าแบบดังเดิมเอาไว้ กลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังการมีจัดทำเอกลักษณ์เพื่อหรือสร้างเเบรนของตนเองขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่จดจำของลูกค้าและบุคคลที่สนใจ โดยมีการตั้งคำขวัญของกลุ่มว่า”บ้านแปรรูปผ้าไทย สไบขิดโบราณ ตำนานแห่แม่นางด้ง” และยังมีการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆเพื่อส่งเสริมสินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักของผู้คนอีกด้วย

การสร้างแบรนเพื่อให้เป็นที่จดจำสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การมีโลโก้หรือสัญญาลักษณ์เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้คนจดจำ โดยกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังได้ออกแบบโลโก้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยมีโลโก้เป็นวงกลมมีพื้นหลังสีขาว มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีใบเป็นสีเขียวอยู่ตรงกลางเป็นจุดเด่นสื่อถึงธรรมชาติ มีรูปคนเป่าแคนนั่งอยู่บนหลังควาย และมีรูปคนกำลังทอผ้า ซึ่งสื่อถึงลักษณะของกลุ่ม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีชื่อกลุ่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในโลโก้เพื่อเเสดงตัวตนของกลุ่มและส่งเสริมสินค้าของตนเองไปสู่ระดับสากล

สินค้าของกลุ่มทอผ้าที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาด ซึ่งส่วนใหญจะมีผู้สนใจเข้ามาสั่งซื้อที่หมู๋บ้าน โดยสินค้าที่ขายดีจะเป็นผ้าสไบขิดโบราณ ผ้าขาวม้า ซึ่งมีราคาถูกเหมาะสำหรับเป็นของฝากสำหรับผู้ที่มาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบันสินค้าเหล่านี้ทางกลุ่มทอผ้าผลิตไม่ทันต่อความต้องการ เพราะปกติแล้วทางกลุ่มจะมีคำสั่งซื้อผ้าไหมหรือผ้าไทยเข้ามาตลอดทั้งปี ทำให้สินค้าเช่นผ้าขาวม้าจะผลิตออกมาน้อยนั้นเอง

ความสำเร็จในการจัดจำหน่ายผ้าไหมและผ้าไทยของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง โดยในปัจจุบันสินค้าของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังเป็นที่ต้องการของตลาดและผลผลิตที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากชาวบ้านที่ผลิดเองเป็นผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างมาทอผ้าเป็นส่วนใหญ่และด้วยสินค้ามีคุณภาพทำให้มีคำสั่งซื้อเข้ามามาก แต่แรงงานในการผลิตเท่าเดิมสินค้าที่มีจึงขาดตลาด

บทความกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม : http://u2t.bru.ac.th/idtech/id10/nongrang15/

อื่นๆ

เมนู