ผมนายเรืองเดช กิชัยรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน กลุ่มประชาชน หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดอกกระสัง สอดคล้อง รับนามกระสัง

ในการดำเนินงานของโครงการยกระดับชุมชนของกลุ่มทอผ้า ในพื้นที่ตำบลกระสัง นั้น การจัดกิจกรรมครั้งแรกคือการสะท้อนสภาพความต้องการของชาวบ้านเพื่อนำมาสู่การยกระดับ ซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านในกลุ่มทอผ้าร่วมลงความเห็นในแนวทางการยกระดับคือการอยากมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ร่วมไปถึงการพัฒนาฝีมือให้กับคนในชุมชนในด้านการทอผ้า และหนึ่งสิ่งที่เราพูดคุยกันคือลายผ้าที่เป็นอันลักษณ์ นั้นคือ ดอกของต้นกระสัง 

อ้างอิง http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=96

ซึ่งลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นกระสัง
         ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร แผ่กิ่งก้านจำนวนมาก ตั้งฉากกับลำต้นออกเป็นทรงพุ่ม ลำต้นและกิ่งก้าน มีหนามแหลมยาว แข็ง ประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว หรือสองชั้น ออกเวียนเป็นเกลียวตามกิ่ง ใบอ่อนออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ตรงปลายมีใบยอดเพียงใบเดียว ใบกลมรี ขอบใบเว้าเข้าหาเส้นกลางใบ ดูคล้ายก้างปลา มี 3-5 แฉก แผ่นใบโค้งขึ้นด้านบนเล็กน้อย สีเขียวเข้ม เป็นมันวาว ความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ฐานใบแหลม มน หรือกลม ตามผิวใบมีต่อมน้ำมัน ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงที่ซอกใบ คล้ายดอกกระถิน เป็นปุยๆ มีสีขาว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี 5-6 กลีบ เกสรเพศผู้มี 10-12 อันแยกกัน เกสรเพศเมียมี 1 อัน ผลสีเขียวคล้ายผลมะนาว รูปกลม มีขนาดประมาณ 2.5 นิ้ว เมื่อแก่จัดสีน้ำตาล เปลือกแข็งและหนามาก มีเมล็ดจำนวนมาก ผลมีรสเปรี้ยว ใช้แทนมะนาวได้ ยอดอ่อน และใบอ่อนกินสด หรือนำไปปิ้งไฟให้หอม เป็นผักได้ พบตามป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และเป็นที่มาของชื่อที่สอดคล้องกับชื่อของตำบลซึ่งในอดีต

และหากเล่าถึงผ้าพื้นเมืองที่ชุมชนมีอยู่แล้วนั้นคือผ้าสไบขิดโบราณซึ่งมีเอกลักษณะของตน ซึ่งในการเริ่มต้นในการหาลายอัตลักษณใหม่นั้นตามธรรมเนียมที่ได้ทำต่อกันมานั้นคือการนำรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆมาทำเป็นลายผ้า เช่น ลายหมากหวาย เป็นต้น

ที่มา https://steemit.com/thai/@lookmoo35/-287c2c6a6471a

และที่สำคัญในบ้านโนนรังคือการนำเอาดอกรังมาทำเป็นลวดลายของผ้า ซึ่งตรงกับชื่อของบ้านโนนรัง ในพื้นที่ตำบลกระสังนั้นเอง

ที่มา https://medthai.com/รัง/

และจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมอีกรูปแบบหนึ่งคือการทำลวดลายผ้าเป็นรูปดอกกระสังหรือดอกมะสังมาปรับใส่ในลายผ้าเพื่อเป็เอกลักษณ์ในกลุ่มและจังหวัด รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยเหมาะกับคนทุกวัยและกับการใช้งานกับสิ่งที่เป็นผลผลิตภายในชุมชนสู่การยกระดับ

อื่นๆ

เมนู