ผมนายศิริชัย บุญธง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน (บัณฑิตจบใหม่) หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดอกมะลิ ลวดลายบนผืนผ้า

ลายผ้ากับดอกไม้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสวมใส่เสื้อผ้า ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลายเสื้อผ้าต่างๆที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็มักจะมีลวดลายของดอกไม้นานาชนิดอยู่บนเสื้อผ้าเรา ยิ่งเป็นผืนผ้าของไทยเราเองยิ่งปฏิเสธไม่ได้ อย่างเช่นผ้าไหมหรือผ้าทอมือก็มักจะปรากฏเป็นลายดอกไม้ซะส่วนใหญ่และลายดอกไม้บนผืนผ้าเหล่านี้มักจะเป็นลวดลายของดอกไม้ที่มีอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆ ถือได้ว่าลวดลายของดอกไม้และการทอผ้าสามารถเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นที่ทำให้เรานึกถึงต้นกำหนดของลวดลายนั้นๆได้ เช่นเดียวกันกับหมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 15 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีศูนย์การทอผ้าซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การทอผ้าของชาวบ้านในชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งแต่ดั้งเดิมก็จะมีลวดลายที่สืบต่อกันมาเป็นลายดอกโนนรัง  เรียกได้ว่าเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ และนอกจากลวดลายดอกไม้บนผืนผ้าจะสื่อถึงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นๆ ลวดลายดวกไม้บนผืนผ้ายังเป็นสัญลักษณ์ที่สือความหมาย หรือสื่อถึงเรื่องต่างๆได้อีกด้วย ดังเช่นลวดลายของดอกมะลิบนผืนผ้าที่แสดงออกถึงความรักและความเคารพของแม่ เพราะดอกมะลิสำหรับคนไทยคือดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ในวันแม่ของคนไทยทุกๆคน

ดอกมะลิ ดอกไม้เล็กๆ ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ และถือเป็นพันธุ์ไม้มงคลที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของความรัก และปราถนาดี อีกทั้งยังสื่อถึงความกตัญญูอีกด้วย  คุณลักษณะของดอกมะลิ กลิ่นหอมเย็น และสีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิทำให้คนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระ อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกต้นมะลิเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน จะช่วยเสริมให้คนในบ้านได้รับความปราถนาดี เป็นที่รัก และเป็นที่คิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังทำให้คนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะ วันแม่แห่งชาติ หรือ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เราจะได้เห็นภาพของผู้คนเตรียมนำดอกมะลิ หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายของดอกมะลิเพื่อแสดงความรักที่มีต่อแม่

ที่มาของข้อมูล
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893058

ผ้าทอลายขิด คำว่า “ขิด” เป็นภาษาพื้นบ้านของชาวอีสานแผลงมาจากคำว่าสะกิด หมายถึง การขัดทำให้เกิดการซ้อนกันของเส้นด้าย 2 กลุ่ม คือ เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืน เกิดเป็นลวดลายที่มีความวิจิตรงดงามบนผืนผ้า ผ้าขิดมีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดในภาคอีสาน ลวดลายของผ้าขิดที่นิยมทอจะแบ่งออกตามลักษณะของประเภทของลายนั้นๆ ลายดอกมะลิจะจัดอยู่ในกลุ่มของลายพันธุ์ไม้ ซึ่งผ้าทอลายของหมู่บ้านโนนรัง จะเป็นการทอลายแบบผ้ามัดหมี่

การมัดหมี่ บ้านสมพรรัตน์

ผ้ามัดหมี่  เป็นผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสานลวดลายของผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวของเส้นด้ายพุ่ง เนื่องจากกระบวนการย้อมสีจะใช้เชือกกล้วย พลาสติก มัดเส้นพุ่งที่ทำจากฝ้ายหรือไหมให้ได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการ จุ่มลงไปในสีย้อม สีจะวิ่งไปตามช่องว่างของเส้นด้ายที่ไม่ได้ถูกมัด เกิดเป็นลวดลายตามที่ต้องการโดยมีคุณลักษณะพิเศษคือ ความเข้มข้นของสีไม่กลมกลืนกันเป็นผลมาจากวิธีการมัด บางท้องถิ่นอาจนำเส้นยืนมามัดและย้อมด้วยวิธีดังกล่าว แล้วจึงนำไปทอให้เส้นพุ่งขัดกับเส้นยืนได้ลวดลายที่แปลกออกไปแตกต่างกับผ้าชนิดอื่น  ในอดีตผ้ามัดหมี่นิยมนำมาตัดให้กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของไทย แต่ในปัจจุบันใช้ตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล
ผ้าไหมแพรวา กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน (ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย) จ.กาฬสินธุ์ - เที่ยวอีสาน.com แนะนำข้อมูลท่องเที่ยว ที่เที่ยว ร้านอาหาร ที่กิน ที่พัก โรงแรม กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน
ลายทอผ้าถือว่าเป็นหนึ่งในการทำสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเรื่องราวหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังที่ทอลายผ้าเป็นลายดอกโนนรังซึ่งสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ถึงหมู่บ้านและชุมชนของกลุ่มทอผ้า การทอลายผ้าของลวดลายดอกมะลิที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ และนอกจากนี้ยังมีลายผ้าที่เป็นลายดอกไม้อื่นๆอีกมากมายให้เราได้เลือก และผมเชื่อว่าทุกคนจะมีดอกไม้ที่สื่อถึงตัวตนของเราและอยากให้ดอกไม้นั้นๆ ได้ปรากฏอยู่บนผืนผ้าไหมหรือผ้าไทยที่เป็นผ้าประจำชาติของเราสักผืน หากคุณสามารถเลือกลวดลายที่เป็นของตัวเองได้ คุณอยากได้ผ้าทอลายอะไร

อื่นๆ

เมนู