ผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านโนนรังมีความหลากหลายซึ่งผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่มีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ผ้าขาวม้าคือผ้าสารพัดประโยชน์ซึ่งนิยมใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้นการในผ้าขาวม้าส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายใช้นุ่งอาบน้ำ เช็ดตัว หรือคลุมกันแดด และทำเปลได้ซึ่งผ้าขาวม้าจะมีความคงทนในการใช้งานและในทุกๆบ้านจะมีผ้าขาวม้าอยู่ติดบ้านแทบทุกบ้าน และในวัฒนธรรมของชาวอีสานเมื่อมีแขกหรือผู้มาเยื่อนมักจะมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้มาเยือนเสมอ

และในปัจจุบันการเวลาเปลี่ยนไปเกิดการแปรรูปผ้าขาวม้าให้มีความหลากหลายรูปแบบเพราะความทันสมัยกับปัจจุบันทั้งในการแปรรูปเป็นกระเป๋า ต่างหู สร้อยประดับคอ รวมไปถึงรองเท้า จะทำให้เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านบ้านโนนรัง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการทอผ้าอยู่และผ้าที่ทออยู่ในปัจจุบันนั้นคือผ้าขาวม้าซึ่งมีการสั่งทอจากกลุ่มลูกค้า จนทำให้เกิดการทอไม่ทันและประกอบกับชาวบ้านมีอายุที่เยอะซึ่งทำให้ไม่สามารถทอผ้าได้อย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งได้เกิดการกระจายการทอผ้าไปยังหมู่บ้านในระแหวกนั้น เช่นบ้านหนองหว้า

ซึ่งในการลงพื้นที่บ้านหว้า หมู่ที่ 9 ทำให้ทราบถึงว่ายังคงมีการทอผ้าอยู่หลายหลังคาเรือนแต่การทอผ้ายังคงเป็นอาชีพที่ทำควบคู่กับการทำการเกษตรของชาวบ้านซึ่งมีการทอผ้าขาวม้าเพื่อส่งขายและนำไปแปรรูปเพื่อง่ายต่อการขาย

และผ้าขาวม้าจากบ้านโนนรังจะเป็นที่นิยมเพราะความแน่นของการทอและความแน่นของลายผ้าซึ่งทำให้เป็ที่ต้องการของตลาดและผู้ที่ต้องการซื้อ ผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยมาหลายศตวรรษ โดยไม่มีทีท่าว่าจะสูญหายไปง่ายๆ  เนื่องด้วยประโยชน์ของผ้ามีมากมายนานัปการ ทั้งนี้เพราะผ้าขาวม้ามีความเกี่ยวข้องกับวิถีทางแห่งการดำรงชีวิตมากมายหลายอย่างด้วยกัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผ้าขาวม้า” คือสิ่งมหัศจรรย์แห่งสายใยที่ถักทอไว้อย่างประณีต จากตำนานกาลเวลา และคุณค่าอันน่ายกย่อง สรุปความได้ว่าประโยชน์ของผ้าขาวม้าใช้กันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

อื่นๆ

เมนู