ผมนายศิริชัย บุญธง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน (บัณฑิตจบใหม่) หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ผ้าซิ่นไทยบ้านโนนรัง

กลุ่มทอผ้าโนนรังเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ใช้เวลาว่างจากการทำไร่นามาทอผ้าเพื่อเป็นรายได้เสริม ก่อนที่จัดตั้งกลุ่มการทอผ้าขึ้นมา โดยสมาชิกจะเป็นชาวบ้านในตำบลกระสัง โดยมีศุนย์การทอผ้าที่หมู่บ้านโนนรังหมู่ที่ 15 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ในผลิตภัณฑ์ผ้าไทยบ้านโนนรัง มีผลิตภัณฑ์มากมายและผ้าหลากหลายรูปแบบ โดยกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าเช่น ผ้าถุงที่ทอจากผ้าไหม ผ้าถุงที่ทอจากผ้าด้าย ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าพันคอลายขิด เป็นต้น

ผ้าซิ่นหรือผ้าถุง ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้หญิงไทยทุกคนสวมใส่ “ผ้าซิ่น” เป็นคำลาวหมายถึง ผืนผ้านุ่งของผู้หญิงที่ไม่ได้เย็บส่วนหน้ากว้างของผ้าเข้าด้วยกันจนเป็นรูปถุง หรือที่คนไทยเราเรียกว่า “ผ้าถุง”แต่ทั้ง “ผ้าซิ่น” และ “ผ้าถุง” มีวิธีนุ่งไม่ต่างกันคือปล่อยชายผ้ายาวตกลงมา ไม่ได้มีการถก, ป้ายชายผ้า หรือจัดการให้มีรูปทรงอื่น ลักษณะอย่างนี้ต่างจากการนุ่ง “โจงกระเบน” ซึ่งก็คือการถกผ้าซิ่นที่นุ่งอยู่ขึ้นไปผูกไปทรวดทรงเฉพาะเท่านั้น

 

ผ้าซิ่นนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของหญิงไทย ในสมัยโบราณ การทอผ้าเป็นงานในบ้าน ลูกผู้หญิงมีหน้าที่ทอผ้า แม่จะสั่งสอนให้ลูกสาวฝึกทอผ้าจนชำนาญ แล้วทอผ้าผืนงามสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานบวช หรืองานบุญประเพณีต่าง ๆ การนุ่งผ้าซิ่นของผู้หญิงจึงเป็นเหมือนการแสดงฝีมือของตนให้ปรากฏ ผ้าซิ่นที่ทอได้สวยงาม

ผ้าซิ่นของหมู่บ้านโนนรังมีทั้งที่ทอมาจากเส้นไหมแท้ และที่ทอมาจากผ้าด้ายย้อมโดยสีที่มาจากธรรมชาติ ลวดลายการทอบนผืนผ้านั้น มีทั้งลวดลายที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ประธานกลุ่มทอผ้าได้พัฒนาในเวลาต่อมา เพื่อให้ได้ลวดลายที่เอกลักษณ์และเป็นที่น่าจดจำจึงมีการออกแบบลวดลายโดยที่นำเอาลายดอกรัง นำมาทอบนผืนผ้า ลายดอกรังจะมีลักษณะเป็นดอกไม้ห้าเหลี่ยมมีขนาดเล็ก ถือได้ว่าลายดอกรังที่เป็นเอกลักษณ์ของงานทอผ้าหมู่บ้านโนนรัง การทอทั้งผ้าไหม ผ้าซิ่นและผลิตภัณฑ์ผ้าอื่นๆของหมู่บ้านโนนรัง สีของผืนของผ้าก็จะเน้นเป็นสีแดงสดที่เกิดจากการย้อมสีจากธรรมชาติโดยการใช้เปลือกต้นประดู่และมีลวดลายบนผืนผ้าซิ่นก็เป็นลายดอกรังที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู