ผมนายศักดิ์มงคล ศิริมาเป็นทีมงาน u2t ของตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ของตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

 

 

ตลอดระยะเวลาในการทำงานได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล 01 02 มากรอกลงในแบบฟอร์ม และต่อมาได้มีแบ่งกลุ่มการทำงานซึ่งผมได้รับหน้าที่ในกลุ่มของผักบุ้งแล้วได้เล็งเห็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือในหมู่ที่เราได้รับผิดชอบมีการทำจักสานเราได้นำจักสานมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในโครงการยกระดับเศรฐกิจและเป็นคนตัดต่อวีดิโอประจำกลุ่ม ต่อมาเราได้แบ่งกลุ่มเพื่อทำเว็บไซต์ผมได้รับมอบหมายจัดทำเว็บไซต์โดยมีสมาชิกสามคนเราได้ศึกษาโครงสร้างของเว็บไซต์แล้วจัดทำเว็บไซต์ของตำบลกระสังขึ้นมาแล้วนำข้อมูลที่ได้อัพลงในเว็บไซต์และเผยแพร่ให้คนในหมู่บ้านหรือคนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม

 

ปัญหาและอุปสรรค

-ช่วงแรกกลุ่มเราอาจจะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เพราะเราเพิ่งเริ่มทำงานร่วมกันอาจจะติดขัดเรื่องการสื่อสารการดำเนินการอาจจะใช้เวลานานพอสมควรและการตัดคลิปวีดิโอซึ่งรูปภาพมีน้อยพอสมควรจึงเกิดภาพซ้ำบ้างในการตัดต่อคลิปประจำกลุ่มของตนเอง

-การสร้างเว็บไซต์ติดปัญหาเรื่องการจัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์นั่นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างและในบ้างครั้งจะมีเรื่องการเขียนโค้ดลงในเว็บไซต์เพื่อให้มีลูกเล่นบนเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความสนใจ

 

สิ่งที่ได้จากการทำงาน

การได้มีส่วนร่วมทำงานกันเป็นทีมฝึกทักษะการเข้าหาสังคมและได้เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆร่วมกับเว็บไซต์ซึ่งบางโปรแกรมเราอาจจะยังไม่เข้าใจในบางส่วนแต่เมื่อได้ลองศึกษาหาวิธีใช้แล้วเราก็ได้เข้าใจในส่วนต่างๆของโปรแกรมการทำแบนเนอร์การสร้างแผนที่จำลองของตำบลกระสังและการทำโลโก้ต่างๆเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้

 

อื่นๆ

เมนู