ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา แก้วสีแสง ประเภทบัณฑิต ตำบลกระสัง
หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชุน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมการทำงานเริ่มใกล้ถึงจุดปลายหมายทางสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ร่วมทำงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนร่วมกลุ่ม ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกันมา แต่เหนือสิ่งอื่นใดจะสำเร็จหรือไม่ยอมมีอุปสรรค ปัญหาที่เข้ามาไม่มีสิ่งใดง่ายเลยแต่ก็ไม่มีสิ่งไหนเกิดความสามารถของคนเราไปได้ บทความในเดือนนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการทำงานที่ได้พบเจอผู้คน ความสนุกสนาน และสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ทำมาก่อน มันคือประสบการณ์ที่ไม่คิดว่าจะได้เจอจากที่ไหน แม้ว่าจะมีโครงการใหม่ในปีถัดๆไปแต่สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตครั้งแรกจะเป็นที่จดจำเสมอ

กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ดูแล 4 หมู่บ้านคือ

หมู่ 1 บ้านกระสัง
หมู่ 12 บ้านกระสัง
หมู่ 14 บ้านกระสัง
หมู่ 17 บ้านกระสังสุขสันต์

 

ในการทำงานในเดือนเเรกๆนั้น งานที่ได้รับมอบหมายคือการหาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่งานที่คิดว่าหนักใจที่สุดในความคิดของข้าพเจ้าคือการทำแบบสอบถาม แบบฟอร์ม 01,02 ซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือน ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าลำบากใจเนื่องด้วยสาขาวิชาที่ข้าพเจ้าเรียนจบมา ในการถามเรื่องข้อมูลส่วนตัวเป็นการเสียมารยาทอย่างมากจึงทำให้เป็นกังวลอย่างมาก ในที่นี้ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหมู่ 1 ในการหาข้อมูล แต่เมื่อลงพื้นที่แล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ข้าพเจ้านึกกลัวเลยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

หลังจากที่ลงพื้นที่หมู่ 1 ทำให้ทราบว่าในพื้นที่มีการทำสบู่สมุนไพรในหมู่บ้าน แต่ว่าได้หยุดผลิตไปสักระยะแล้ว แต่ก็ยังมีต้นแบบให้ได้ดูทำให้เกิดการ Swot ขึ้นซึ่งถือเป็นการขอความร่วมมือจากชาวบ้านซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากการ SWOT ครั้งนั้นกลุ่มของพวกเราจึงได้มีชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสบู่สมุนไพร” หลังจากนั้นเราก็ได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน จนถึงเดือนมิถุนายนได้จัด อบรมครั้งที่ 1 ขึ้น โดยวิทยากรคือ อาจารย์วิชัย เกษอรุณศรี ภายใต้หัวข้อ การออกแบบแบบพิมพ์สบู่สมุนไพรและวิธีการทำแบบพิมพ์สบู่สมุนไพร ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่มชุมชน

ในการอบรมครั้งที่ 1 ผ่านไปได้ด้วยดี จึงได้มีการจัดอบรมครั้งที่ 2 ขึ้น โดยวิทยากร คือ ภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช ภายใต้หัวข้อ การอบรมเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับสบู่สมุนไพรและขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ มะขาม ขมิ้น ให้เป็นที่น่าสนใจ

หลังจากการอบรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนั้น ได้มีโครงการปรับทัศนียภาพรอบหมู่บ้านและที่อยู่อาศัย ภายใต้หัวข้อ ชุมชนชมเพลิน มีการประกวดแข่งขันละมีเงินรางวัล หมู่บ้านที่ได้รางวัลได้แก่ หมู่ 7 บ้านดอนหวาย และหมู่บ้านที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบได้รางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

 

สิ่งที่ข้าพเขียนในบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่ข้าพและสมาชิกในทีมได้ร่วมลงมือ ลงแรง ระดมความคิดเพื่อให้มีกิจกรรมและการอบรมผ่านไปได้ด้วยดี

ถ้าถามถึงปัญหาในการทำงานแน่นอนว่าต้องมี ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้พบเจอ

ปัญหาในการสำรวจ 01,02 ซึ่งมักไม่มีคนอยู่บ้านทำให้การเข้าสอบถามเป็นไปได้

แนวทางการแก้ไข คือ สอบถามบ้านข้างเคียง เพราะส่วนใหญ่เป็นญาติกัน และสอบถามโดยตรงกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ส่วนงานในส่วนอื่นๆข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่ามันคือ ปัญหา มันคือความท้าทายในการได้คิดได้ทำในสิ่งใหม่ๆที่ข้าพเจ้าไม่เคยทำมาก่อน การทำงานอาจมีชะงักบ้าง ตอนที่สมาชิกในทีมลาออกแล้วเหลือแค่ข้าพเจ้า แต่พอมีคนใหม่เข้ามาทุกคนก็สนใจในงาน ทักมาถามในส่วนที่ไม่เข้าและร่วมมือกันทำงาน ซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะทุกอย่างเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก

 

การทำงานเมื่อเจออุปสรรคก็มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำและให้ปรึกษา จึงคิดว่าในการทำงานที่เกือบถึงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงเส้นชัยนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เข้าไปพัฒนาหรือช่วยยกระดับสินค้าจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเราเสร็จสิ้นโครงการไปแล้วจะยังทำให้มีผลิตภัณฑ์นี้พัฒนาไปจนมีชื่อเสียงระดับประเทศ ทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ไม่มีสิ่งไหนที่เร็วกว่าลา สำหรับบทความนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู