บทความในเดือนตุลาคมนี้ดิฉันจะเล่าถึงการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของตัวดิฉันเอง ดิฉันนางสาวศุภนิดา สุขประเสริฐ พนักงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันเข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงตอนนี้ก็ระยะเวลาร่วม 10 เดือนโดยเริ่มแรกดิฉันได้ปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่ม c มีสมาชิกรวมดิฉันแล้ว 4 คนโดยมีประเภทบัณฑิต 2 คนประเภทประชาชน 1 คนและประเภทนักศึกษา 1 คน

การปฏิบัติงานในช่วง 1-2 เดือนแรกได้รับมอบหมายให้หาความโดดเด่นในชุมชนด้านการเกษตรและช่วยคีย์ข้อมูล 01,02 ลงในระบบออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ covid 19 ในการอบรมทักษะทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ 1 ด้านการเงิน 2 ด้านสังคม 3 ด้านดิจิตอล 4 ด้านภาษาอังกฤษ จากการลงพื้นที่และการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมนั้นดิฉันได้เห็นว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำงานดีและสมาชิกในทีมยังมีความสนิทสนมกับพื้นที่และชาวบ้านเนื่องจากเป็นคนในท้องถิ่นทำให้ทำงานกับชาวบ้านได้ง่ายมากขึ้น

หลังจากนั้นได้เกิดการย้ายกลุ่มทำงานไปยังกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน กลุ่ม D โดยมีเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบ 4 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 2 บ้านม่วงเหนือ หมู่ 4 บ้านเครือชุด หมู่ 11 บ้านลำดวนและหมู่ 16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา สมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด 3 คนรวมดิฉันโดยมีประเภทประชาชน 1 คนประเภทบัณฑิต 2 คน ในตอนแรกที่เข้ามาทำงานในกลุ่มใหม่ยังไม่ได้รู้จักพื้นที่ งานเก็บข้อมูล 01,02 สมาชิกได้ทำการเก็บไปก่อนหน้านั้นแล้วดิฉันจึงมีหน้าที่คีย์ข้อมูลลงในระบบออนไลน์ โดยในกลุ่มจะมีพี่ที่เป็นกลุ่มประชาชนซึ่งคุ้นเคยกับพื้นที่คอยเก็บข้อมูลมาให้

พี่ดาวและแพน

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากหมู่ 2และหมู่ 16 ที่ผิดชอบนั้น เป็นหมู่บ้านที่มีทางหลวงตัดผ่านตรงกลางระหว่างสองหมู่มีรถสัญจรตลอดเวลาและยังใช้ความเร็วกันอีกด้วย ทำให้ลำบากในการขับขี่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

การที่ดิฉันเป็นคนนอกพื้นที่ ไม่คุ้นชินกับเส้นทางในหมู่บ้านและไม่รู้จักสนิทสนมกับคนในพื้นที่ทำให้การเข้าถึงจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบางอย่างจึงต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลให้

การทำงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานนั้นได้ทำการพัฒนาที่บ้านกลันทา เนื่องจากบ้านกลันทาไม่ได้เป็นหมู่บ้านในความรับผิดชอบของกลุ่มการเข้าไปติดต่อหรือทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความยากลำบากปัญหาจึงเกิดขึ้น เนื่องด้วยจากการที่กลุ่มเราไม่ค่อยเข้าหาผู้ใหญ่บ้านทำให้การดึงคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานนั้นมีน้อยลง การจัดกิจกรรมติดขัดอุปกรณ์ไม่พร้อมอาจเป็นผลมาจากการติดต่อสื่อสารกับวิทยากรที่ผิดพลาด

การทำงานอื่นนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนั้นเกิดผลสำเร็จด้วยดีไม่ว่าจะเป็นงานผู้นำและกลุ่มชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองมากและเข้าหาง่าย

การทำงานในพื้นที่ใหม่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ชาวบ้านบางหมู่บ้านก็เข้าใจในการทำงานของเรายินดีต้อนรับเราเสมอ บางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือเนื่องด้วยเหตุผลส่วนบุคคล ดิฉันจากที่ทำงานวันนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องเกิดความยากลำบากขึ้นในตอนนั้นก็สามารถปรึกษาสมาชิกในกลุ่มและอาจารย์ประจำกลุ่มได้

สิ่งที่ฉันได้รับจากการทำงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทั้งทักษะต่างๆที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้แล้วนั้นยังได้รู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ ชาวบ้าน การติดต่อสื่อสารในการทำงานต่างๆ การจัดทำเอกสารทางราชการเพื่อจัดทำกิจกรรมและยังได้ทักษะการตัดต่อวิดีโอเขียนบท ความให้เป็นทางการและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

แบบทดสอบประจำเดือน : https://forms.gle/HkYZTcPgtQJSqpSY6

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู