ข้าพเจ้า นางสาวธัญธร ผาสุข (ประเภทนักศึกษา)เป็นทีมงาน u2t ของตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์ของตำบล ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ของตำบลกระสัง โดยการนำข้อมูลที่ได้จากทีมงานท่านอื่นๆมาปรับให้เหมาะสมและถูกต้องก่อนนำมาลงในเว็บไซต์เพื่อนำเสนอแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับตำบล ซึ่งในตำบลกระสังมีทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารที่น่าสนใจมากมายเหมาะแก่การนำเสนอแก่บุคคลทั่วไปอย่างยิ่ง

โดยตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564-ตุลาคม 2564 ดิฉันได้นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน(สบู่สมุนไพร,จักสาน,ผักปลอดสาร,ผ้าทอ) แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและอื่นๆ ของตำบลกระสังลงบนเว็บไซต์ส่วนหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านในตำบลและทีมงานu2tที่ได้นำเสนอผลงานที่ตนเองได้ทำแก่บุลคลทั่วไป

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน

-ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายในตัว เพราะไม่ใช่ทำงานร่วมกับแค่ทีมตนเองแต่ยังต้องประสานงานติดต่อเรื่องข้อมูลจากทีมงานอื่นๆในตำบลอีกด้วย

-ได้เรียนรู้กับการทำเว็บไซต์ชุมชน ที่ต้องมีการค้นคว้า รวบรวมหาข้อมูลมาใส่ลงบนเว็บไซต์

-ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านจากข้อมูลที่ได้มา ว่ามีการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาจากวัตถุดิบในแหล่งชุมชนโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนหากไม่ได้มาทำงานตรงนี้

อุปสรรคในการทำงาน

ในบางครั้งมีการไม่เข้าใจในเรื่องของงาน การประสานงานและสื่อสารที่ไม่ตรงกันในทีมจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในบางครั้ง

 

อื่นๆ

เมนู