ข้าพเจ้านางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์กลาง ประเภทนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

บทความประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ ดิฉันได้เขียนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล cbd ในพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยพื้นที่ของหมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10 บ้านกลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของชุมชน ไปเก็บยังระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 10 หมวด ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารประจำถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งน้ำในท้องถิ่น และผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

จากข้อมูล cbd ที่ดิฉันได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลดังข้างต้น พบว่า แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจจะเป็นสถานที่สำคัญคือ วัดประจำชุมชน คูน้ำที่ล้อมรอบชุมชน และยังมีรีสอร์ท คาเฟ่ ร้านกาแฟ สำหรับนั่งดื่มเครื่องดื่ม ทานขนม มีจุดถ่ายรูปในบรรยากาศธรรมชาติ ส่วนร้านอาหารในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นร้านเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณข้างทาง อาหารที่ขายจะมีความคล้ายกัน เช่น ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ไก่ย่าง อาหารตามสั่ง เจ้าของร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่แล้ว โดยทุกร้านอาหารจะมีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารเพียงพอรองรับลูกค้า ราคาอาหารที่ขายไม่เกิน 100 บาท พืชในท้องถิ่นของชุมชนมีหลายชนิด ทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมไปถึงพืชผัก สมุนไพร ที่พบมากเช่น มะม่วง มะพร้าว กล้วย ลำไย มะขาม มะยม ผักสวนครัว เช่น พริก ข่า ตะไคร้ มะกรูด หอมแดง ผักชี เป็นต้น สัตว์ในท้องถิ่นที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย เช่น สุกร โค กระบือ เป็นต้น ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พบ เช่น การทอเสื่อกก เป็นต้น

ข้อมูล cbd ที่น่าสนใจ

  1. การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำเอาต้นกกที่เป็นพืชที่พบในท้องถิ่นนำมาแปรสภาพทำให้เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีความคงทนและสวยงาม ในพื้นที่ของหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ มีคุณยายจันทร์ เปลี่ยนรัมย์ ที่ทำการทอเสื่อกก คุณยายเป็นคนทอเสื่อกกเอง โดยมีคุณตาน้อย เปลี่ยนรัมย์ คอยช่วยเป็นลูกมือ คุณยายทำทุกขั้นตอนเอง ตั้งแต่การหาต้นกกมาปลูกไว้บริเวณบ้าน การฉีกต้นกกเป็นเส้นแล้วนำมาตากให้แห้ง รวมไปถึงการย้อมสีต้นกกที่ตากแห้งแล้ว ก่อนจะนำมาทอให้เกิดลวดลายบนเสื่อกก โดยคุณยายจะทอเสื่อกกเก็บไว้หลายผืน หากท่านใดที่ต้องการซื้อก็สามารถเข้ามาซื้อที่บ้านของคุณยายได้ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ของชุมชน
  2. ไทรโยงคาเฟ่ แอนด์รีสอร์ท
    มีบริการห้องพักที่สะอาด เงียบสงบ เป็นส่วนตัว ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน
    ภายในรีสอร์ทยังมี “ไทรโยงคาเฟ่” ร้านกาแฟเล็กๆตั้งอยู่ริมท้องทุ่งนา มีกาแฟรสชาติเข้มข้น พร้อมทั้งเครื่องดื่มร้อน-เย็นอีกหลายเมนู และอาหารทานเล่นไว้บริการทั้งลูกค้ารีสอร์ทและลูกค้าจากภายนอกอีกด้วย
    ⏰ คาเฟ่ เปิดบริการ : 09:00 – 18:30
    รีสอร์ท เปิดบริการ : 24 ชั่วโมง

อื่นๆ

เมนู