ผลการเก็บข้อมูล CBD ในชุมชน

         ข้าพเจ้านางสาวนภัสนันท์  ลาศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การลงพื้นที่

      โดยตลอดระยะเวลาของการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงเดือนพฤศจิกายน 2564  ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมไปถึงการเก็บข้อมูล CBD  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่นๆต่อชาวบ้าน ชุมชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการสืบต่อไป ส่วนด้านการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในชุมชน ของพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเก็บข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านไทรโยงหมู่ 3 บ้านไทรโยงเหนือหมู่ 19 และบ้านกลันทา หมู่ 10 โดยการเก็บข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ได้ทั้งหมด 78 อย่าง จำนวน 10 หมวดหมู่ ดังต่อไปนี้

หมวดหมู่/รายการ                                                                         จำนวนข้อมูลที่เก็บได้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด                                                  1  คน

2.แหล่งท่องเที่ยว                                                                                         1   แห่ง

3.ที่พัก/โรงแรม                                                                                            1   แห่ง

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                                                  3   ร้าน

5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                                                          0   อย่าง

6.เกษตรกรในท้องถิ่น                                                                                   9   คน

7.พืชในท้องถิ่น                                                                                          31   อย่าง

8.สัตว์ในท้องถิ่น                                                                                         26   ชนิด

9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                      3    อย่าง                               

10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น                                                                                  3    แหล่ง

 

              จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในชุมชน พบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย เช่น ข้อมูลที่พัก/โรงแรมไทรโยงรีสอร์ท สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ตื่นมาพร้อมมีอาหารเช้าฟรีบริการด้วย 1 มื้อ หากจะเดินทางมาเป็นครอบครัวก็มีของเล่น มีชิงช้า สำหรับเด็กไว้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งยังมีร้านไทรโยงคาเฟ่อยู่ในบริเวณที่พัก มีจุดถ่ายภาพ นั่งดื่มกาแฟชมบรรยากาศท้องทุ่งนาที่เขียวขจี และในฤดูเก็บเกี่ยวก็ได้นั่งชมบรรยากาศของท้องทุ่งนาที่เหลืองอร่ามอีกด้วย ซึ่งหากเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 150 เมตร ก็จะพบกับร้านคาเฟ่ FLATWHITE BOY ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ออกแนวนั่งชมธรรมชาติ มีทิวสนเรียงรายเป็นแนวยาวสำหรับถ่ายภาพและชมบรรยากาศของธรรมชาติ

 

           ต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น คนในชุมชนโดยส่วนใหญ่ทำอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้

                     

                   

                 

                   

       ร้านอาหารในชุมชน ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าล้วนแล้วแต่เป็นคนในชุมชนที่มาเปิดร้านขายอาหาร เช่น อาหารตามสั่ง ร้านส้มตำไก่ย่างป้าเดือน  ร้านส้มตำรสแซ่บ ร้านก๋วยเตี๋ยวยำอร่อย ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ ร้านกาแฟโบราณนมโต เป็นต้น ซึ่งทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านไทรโยงแห่งนี้มีทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับถนนสี่เลน ซึ่งเหมาะแก่การค้าขายเป็นอย่างมาก มีรถผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อกลับบ้าน และยังสามารถนั่งทานที่ร้านได้ เนื่องจากทางร้านได้ทำตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่การเปิดร้านขายของก็ทำให้เกิดการสร้างรายได้แก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก

                             

                           

                         

        ส่วนต่อมาจะเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นของชุมชน จะมีการทอเสื่อกกของยายจันทร์ เปลี่ยนรัมย์ โดยคุณยายได้มีการทำเองทุกขั้นตอน โดยมีคุณตาน้อย เปลี่ยนรัมย์ คอยช่วยเป็นผู้ช่วยในการทอเสื่อกก คุณยายนั้นได้ปลูกต้นกกไว้สำหรับทอเสื่อเองที่หลังบ้าน เพื่อจะได้ไม่ลำบากเวลาไปหาตัดต้นกกตามท้องทุ่ง ยายจะทำตั้งแต่ขั้นตอนการตัดกก แล้วนำมาตากจนแห้ง จากนั้นนำกกไปย้อมสีตามที่ต้องการ จนมาถึงการทอเสื่อกกทำเป็นลวดลายต่างๆ คุณยายไม่เพียงแต่ทอเสื่อกกไว้ใช้เองแต่ยังทอเสื่อกกเพื่อจำหน่ายอีกด้วย โดยคุณยายให้ราคาจำหน่ายไว้ที่ผืนละ 140 บาท นอกจากการทอเสื่อกกแล้วยังมีการทำไม้กวาดทางมะพร้าวของตาอาน ชัยรัมย์ ซึ่งคุณตานั้นก็ได้ทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การเหลาทางมะพร้าว จนไปถึงการนำมาประกอบกันเข้ากับด้ามไม้กวาด สำหรับไม้กวาดทางมะพร้าวนี้คุณตาได้ให้ราคาจำหน่ายไว้ที่ด้ามละ 120 บาท เท่านั้น

                             

                           

                                                         

 ส่วนแหล่งน้ำน้ำในท้องถิ่นนั้น มีทั้งหมด 3 คือ แหล่งน้ำบ้านไทรโยง แหล่งน้ำบ้านไทรโยงเหนือ และแหล่งน้ำบ้านกลันทา เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้สำหรับอุปโภคทำเป็นประปาหมู่บ้าน เพื่อสะดวกต่อการใช้น้ำในครัวเรือนและชุมชน ไว้สำหรับให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำในการปลูกผืชผัก และไว้ใช้ในด้านต่างๆ

                               

                                 

                               

                                  

สารสนเทศของชุมชนอื่นที่น่าสนใจ

           สำหรับสารสนเทศที่น่าสนใจ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ซึ่งมีเรื่องราวของหมู่บ้านอายุ 70 ปี บนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์เชิงภูเขาไฟที่บ้านโคกเมือง รื่นเริงกับความอ่อนช้อยและสวยงามของรำบายศรีพาแลง และระบำขอมออนชอนอีสาน การเรียนรู้ของชุมชนผ่านแรงบันดาลใจจากหินทรายจำหลักที่หน้าบัน และองค์ปรางค์อันอ่อนช้อยที่ปราสาทเมืองต่ำมาสู่ลายริ้วบนผืนผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ หรือผ้าฝ้ายทอเนื้อนุ่มสีจากธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีหมักโคลนใต้บารายใหญ่ที่มีเรื่องราวเล่าย้อนกลับไปถึงพุทธศตวรรษที่ 16 พลาดไม่ได้กับข้าวหอมมะลิปลูกบนดินภูเขาไฟ ให้ทั้งความหอม และกลิ่นรสในคออันชื่นใจ โครงสร้างเนื้อแป้งชั้นดีที่นุ่มแต่ไม่เละ กินกับกุ้งจ่อมและพืชผักสมุนไพร จากไหมถึงข้าวขาว นี่คือเรื่องราวของชุมชนเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา และจิตวิญญาณแห่งอารยธรรมพันปี

2. โคกเมือง-ภาพรวม intro (1)    2. โคกเมือง-ภาพรวม intro (2)
1.โคกเมือง-Banner      3. โคกเมือง-วัฒนธรรม

วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น

        มรดกทางวัฒนธรรม คืออารยธรรมขอมโบราณ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี ซ่อนตัวอยู่รายรอบความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินเมืองต่ำ และงานหัตถกรรมบนผืนผ้าไหมมัดหมี่ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาแต่ครั้งโบราณ ด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ “ลายผักกูด” ที่มีแรงบันดาลใจมากจากเสาซุ้มประตูของปราสาทหินเมืองต่ำ มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การแปรรูปต้นกก สู่ผลิตภัณฑ์จากต้นกกอันหลากหลาย เช่น เสื่อกกยกลายปราสาทหินเมืองต่ำ กระเป๋าถือจากเสื่อกก เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

 1. ที่พักโฮมเตย์
 2. ศึกษาโบราณสถาน
 3. ปั่นจักรยานชมชุมชน
 4. เดินป่าเขาปลายบัด
 5. ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานที่วัดป่า
 6. ทดลองทำแปลงปลูกผัก ทำนา
 7. หัดทอเสื่อกก ทอผ้าไหม
 8. ดูวิถีชีวิตของชุมชน
 9. ใส่บาตรยามเช้า
 10. ชมตลาดเช้า-เย็น
 11. ฝึกทำอาหารพื้นบ้าน
 12. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
 13. ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
 14. ชมสินค้า OTOP สวนเกษตรอินทรีย์
HomeStay   HomeStay  บายศรี
เสื่อ   ปราสาทเขาต่ำ  การเกษตร
HomeStay      ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

          บ้านโคกเมืองเป็นชุมชนที่ผลิตผ้าไหมและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และยังมี ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสื่อกก และผลิตภัณฑ์เสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย วางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP เริ่มแรกมีการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านโคกเมืองหมู่ที่ 9 จนถึงปี พ.ศ. 2545 เริ่มพัฒนาและก่อตั้งกลุ่มบารายไหมไทย มีกิจกรรมการทอผ้าพื้นเมือง

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP    ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP   ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

        การทอผ้าไหม โดยมีลายเอกลักษณ์คือลายผักกูด เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ในปี 2549ได้รับรางวัลการประกวดหมู่บ้าน OVC (OTOP VILLAGE CHAMPION)

         อบต.จรเข้มากเห็นควรส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวต่อจึงสนับสนุนการพัฒนาโฮมสเตย์และผลิตภัณฑ์OTOPให้เป็นมาตรฐานสากล ปี 2550 ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญบารายไหมไทยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ระดับ 4 ดาวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ตั้ง : หมู่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 60 กิโลเมตร

หมายเลขติดต่อสอบถาม : 044 – 666247- 8 9 ต่ อ 14,16 , 086-7211789

โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง

โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง

          โฮมเตย์บ้านโคกเมืองได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2555-2557 เข้าพักชมวิถีชีวิตชาวบ้าน มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย เช่น กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มถักไหมพรม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 ของหมู่บ้าน OVC ( Otop Village Champion) ในปี 2549 ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ำและมีการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ คือ ผ้าทอ หรือที่เรียกว่า ผ้าไหมลายผักกูด หัตถกรรมชั้นดีที่ชาวบ้านนิยมทำกันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่น สู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่มีลวดลายสวยงามไม่แพ้ใครเช่นเดียวกัน บ้านโคกเมืองอยู่ติดกับปราสาทเมืองต่ำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบุรีรัมย์

โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง    โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง    โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต

สถานที่ตั้ง :  บ.โคกเมือง ต.จรเข้มาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ สำหรับบ้านโคกเมือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 64 กิโลเมตร ที่ตั้งหมู่บ้านแยกจากถนนสายบุรีรัมย์-บ้านกรวด เข้าไปตามถนนลาดยางสายประโคนชัย-พนมรุ้ง ก่อนจะถึงเขาพนมรุ้งจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  088-1938840

แหล่งที่มา  https://www.xn--12cr3baig9d1f8azp.com/ban-kok-mueang-community/                                   https://www.bankokmuang.in.th/2016-04-01-03-35-46

แบบทดสอบประจำเดือน

https://forms.gle/TY7wody43ppQa12WA

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู