ข้าพเจ้านางสาวศศิลักศยา ผาใต้  ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3 หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การเก็บข้อมูล CBD

การเก็บข้อมูล CBD มีหมวดหัวข้อในการเก็บข้อมูล 10 หมวด ดังนี้

 • ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • ที่พัก/โรงแรม
 • ร้านอาหารในท้องถิ่น
 • อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น
 • เกษตรกรในท้องถิ่น
 • พืชในท้องถิ่น
 • สัตว์ในท้องถิ่น
 • ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูล CBD ประจำตำบลกระสัง ได้มีการแบ่งหมู่บ้านในการรับผิดชอบเก็บข้อมูล CBD ตามพื้นที่ประจำทีมที่ได้รับมอบหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบการเก็บข้อมูล CBD ในพื้นที่ต่อไปนี้

 • หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ
 • หมู่ที่ 4 บ้านเครือชุด
 • หมู่ที่ 11 บ้านลําดวน
 • หมู่ที่ 16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในพื้นที่รับผิดชอบได้จำนวนข้อมูลดังนี้

 • ที่พักและโรงแรมได้จำนวน 4 แห่ง
 • เกษตรกรในท้องถิ่นจำนวน 1 คน
 • พืชในท้องถิ่นได้จำนวน 45 ชนิด
 • สัตว์ในท้องถิ่น 4 ชนิด
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 แห่ง
 • แหล่งน้ำในท้องถิ่น 1 แห่ง

 

จากการสำรวจพบชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและมีการปลูกพืชไว้อย่างหลากหลายชนิดตามลักษณะการใช้งาน เช่น การปลูกต้นมะม่วง ต้นมะพร้าว ต้นมะละกอ ต้นมะยม ไว้เพื่อเป็นอาหาร การปลูกผักบุ้ง ข้าว อ้อย ไว้เพื่อจำหน่าย และการปลูกดอกดาวเรือง ดอกเข็ม ทองอุไร ปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่น่าสนใจในชุมชนเช่น ห้วยปอ ที่เป็นธารน้ำที่ไหลจากรอยต่อจากลำห้วยเขตตําบลบ้านบัว และแหล่งน้ำตามทุ่งนาที่ชาวบ้านใช้เพื่อการเกษตร และมีการเลี้ยงสัตว์ไว้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ เป็ด วัว ไว้เพื่อจำหน่ายและเป็นอาหาร และเลี้ยงแมว สุนัข ไว้เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีความเชื่อ เช่น ศาลตายาย ที่เป็นศาลประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และมีวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของคนในชุมชน

สิ่งที่น่าสนใจเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเขียน e-book

           ทุ่งนาบ้านเครือชุด เดิมบ้านเครือชุดมีเส้นทางเป็นป่าสองข้างทาง มีถนนหนทางเป็นลูกรัง ต่อมาได้พัฒนาเป็นถนนลาดยาง ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้หันมาทำนาปลูกข้าวมากขึ้น และเมื่อถึงฤดูทำนาริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเครือชุดจะเต็มไปด้วยทุ่งนาข้าวสีทองสองข้างทาง มีระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งหรือปั่นจักรยานออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือเย็น เพราะอากาศกำลังพอดี หรือจะมาถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งทุ่งข้าวสีทองสองข้างทางจะพบเห็นได้แค่ในช่วงฤดูทำนาเท่านั้น

 

        ทิวต้นตาลบ้านม่วงเหนือ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านม่วงเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นถนนริมท้องนา มีทิวต้นตาลริมถนนที่สวยงาม เหมาะแก่การปั่นจักรยาน หรือวิ่งออกกำลังกาย ทิวต้นตาลมีป้าบุญมา เป็นเจ้าของทิวต้นตาล โดยป้าบุญมาเล่าว่า เมื่อ 5 ปีที่แล้ว แต่เดิมมีเพียงทุ่งนา ไม่มีร่มไม้ ซึ่งต้นตาลมีความทนแดด ทนฝน และดูแลไม่ยาก จึงนำต้นตาลมาปลูกเรียงกันบนคันนา จนกระทั่งในปัจจุบันต้นตาลได้เติบโตเป็นทิวต้นตาลริมถนนที่สวยงาม

 

ตัวอย่างสารสนเทศชุมชนอื่น 

ข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบการนำเสนอสารสนเทศของชุมชนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดทำสารสนเทศตำบลกระสัง พบว่าชาวบ้านมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ซึ่งมีการทอผ้าไหมหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งการทอผ้าของชุมชนจัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงมีการจัดอบรมเพื่อให้ชาวบ้านมีการออกแบบลายผ้าไหมเป็นของตนเองหรือเป็นเอกลักษณ์ในตำบลบ้านคูหรือในชุมชนของตนเอง เพื่อจำหน่ายต่อยอดทำเป็นธุรกิจในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

โดยสารสนเทศที่น่าสนใจของตำบลบ้านคู คือ มีการพัฒนา​ตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์​ชุมชนผ่าน​เพจ​ Facebook บ้านผ้าไหม ผักอินทรีย์ รวมของดีตำบลบ้านคู ทำให้บุคคลทั่วไป พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเข้าถึงและรู้จักตำบลบ้านคูได้ง่าย และเป็นการโปรโมทสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู โดยใส่ข้อมูล วิดีโอ ภาพถ่ายสินค้า คุณประโยชน์ต่าง ๆ ของสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงมีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล   และมีการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการนำเสนอสารสนเทศที่น่าสนใจมาก ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการปรับใช้เพื่อนำเสนอสารสนเทศในชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 

แบบทดสอบ :  https://forms.gle/oXaRbhADQ6m44HUJ8

วิดีโอ 

อื่นๆ

เมนู