บทความประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้า นางสาวธัญธร ผาสุข ทีมงาน u2t ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนนี้อาจารย์เห็นว่าในตำบลของเรามีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอยู่มาก จึงได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเขียนบทความประจำเดือนเกี่ยวกับนักเล่าเรื่องข้าพเจ้าจึงได้เลือกเขียนเกี่ยวกับเรื่อง “ควายน้อย”  จากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เจ้าของควายน้อย จึงได้เนื้อหาดังต่อไปนี้

 

 

เจ้าของควายน้อยคือ คุณตาประกอบ ศักดิ์อรงกรณ์ อายุประมาณ 74 ปี อาศัยอยู่ที่ บ้านลำดวน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อาศัยร่วมกับลูกชาย (นายเขียว) เดิมแล้วคุณตาประกอบอาชีพเกษตรกรมาก่อนจึงทำให้มีความผูกพันธ์ต่อควายมามาก เพราะคุณตาเลี้ยงควายพวกนี้มาตั้งแต่รุ่นแม่ของมัน จนตอนนี้มีรุ่นลูกที่เลี้ยงอยู่ประมาณ 4-6 ตัว แต่คุณตาไม่ได้ตั้งชื่อพวกมัน

                ในแต่ละวันลูกชายของคุณตาจะเป็นคนพาออกจากคอกมาผูกไว้ที่สนามหญ้าข้างบ้าน และจะนำฟาง หญ้าและน้ำมาให้ควายกิน บางครั้งก็จะพาควายไปกินหญ้าที่ทุ่งนานอกหมู่บ้านและในตอนเย็นจะพามันกลับมาเข้าคอกไว้เหมือนเดิม ทำแบบนี้คล้ายๆกันในทุกๆวันจึงทำให้มีความผูกพันธ์ระหว่างครอบครัวคุณตาและควาย คุณตาบอกว่ายังไม่มีความคิดที่จะขายและจะเลี้ยงมันต่อไปเรื่อยๆ

               ก่อนกลับจึงได้มอบสบู่สมุนไพรผลงานของชาวตำบลกระสัง ให้แก่คุณตาแทนคำขอบคุณที่รบกวนเวลามาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้  หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู