ข้าพเจ้า นายธิติวุฒิ ชุติมามาศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

จากการเก็บข้อมูล CBD ของข้าพเจ้าเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 20 รายการ ใน 4 ชุมชน คือ บ้านโพธิ์หมู่6 บ้านดอนหวายหมู่7 บ้านน้อยสุขเจริญหมู่13 และบ้านใหม่พัฒนาหมู่18 โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ                         รายการ                จำนวน
1 ที่พัก/โรงแรม                       1
2 ร้านอาหารในท้องถิ่น                       5
3 อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                       1
4 พืชในท้องถิ่น                      13

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทั้ง 4 หมู่บ้าน ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่สำหรับข้าพเจ้ามาก เนื่องจากได้เห็นพืชในท้องถิ่นหลากหลายชนิด เช่น กระท่อม กล้วย มะพร้าว ตะไคร้ ฯลฯ นอกจากพืชในท้องถิ่นแล้วเรายังมาเจอสิ่งที่น่าใจอย่างอาหารในหมู่บ้านนี้นั่นก็คือ ขนมไข่หงส์โบราณแม่คอย และในหมู่บ้านยังมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค เช่น วัว ไก่ เป็ด หมูป่า เป็นต้น รวมถึงที่พักและแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านในชุมชนยังนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในปัจจุบันทำให้ได้เห็นคุณภาพชีวิตที่มองได้ในหลายๆมุม ข้อมูลที่ข้าพเจ้าเก็บมานั้นเป็นเพียงข้อมูลบ้างส่วนเท่านั้น ซึ่งในหมู่บ้านยังมีข้อมูลในส่วนอื่นๆอีกมาก ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปสำรวจและค้นพบ

สิ่งที่น่าสนใจสามารถนำข้อมูลมาทำ Ebook

  1. พืชในท้องถิ่นตอนนี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยทีเดียว นั่นก็คือ บอนสี ซึ่งกลายมาเป็นไม้ประดับที่มีราคาค่อนข้างแรงยิ่งเข้ามาในช่วงยุคโควิท 19 ซึ่งผู้คนที่อยู่แต่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็มักจะนิยมซื้อมาเลี้ยง เพราะสภาพอากาศของเมืองไทยเหมาะแก่การเลี้ยง

  1. แหล่งท่องเที่ยววัดทรงศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหวาย หมู่ 7 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งวัดทรงศิลาเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของคนในชุมชน บ้านดอนหวาย บ้านน้อยสุขเจริญ และบ้านใหม่พัฒนา และคนภายนอกชุมชนสามารถเข้ามาทำบุญ ไหว้พระที่วัดทรงศิลาได้

สารสนเทศชุมชนที่น่าสนใจ

สารสนเทศชุมชนที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นสารสนเทศที่น่าสนใจ ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้กับสื่อสารสนเทศของตนเองนั้น คือ ทริปสำรวจแหล่งท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน เที่ยวบุรีรัมย์สัมผัสวิถีชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถเข้าไปดูวิธีการจัดการวางแผนงานในการท่องเที่ยวได้ที่

ลิ้งเว็ป : https://www.chillpainai.com/scoop/4543/

แบบทดสอบ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezKP7wEwK_3bLEFpTtXRnYla9Y_5mbhyVIfGehvIdnO3gHoA/viewform

 

อื่นๆ

เมนู