นางสาวคณัสนันท์ ทองสุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ID10 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สวัสดีค่ะนักอ่านทุกท่าน บทความนี้เป็นบทความส่งท้ายของโครงการ อยากจะเล่าถึงโครงการตลอดระยะเวลาที่ทำงานในโครงการนี้มา สำหรับพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคือ บ้านกระสัง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ชาวบ้านบ้านกระสังมีวิถีชีวิตแบบกึ่งชนบท เป็นหมู่บ้านแถบชานเมือง มีความเจริญทั้งด้านคมนาคมและอุปโภคบริโภคพอสมควร แต่ทั้งนี้ก็ยังคงความเป็นธรรมดา อบอุ่นไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมาแต่ก่อน ด้วยความเป็นหมู่บ้านเขมรพิธีกรรมต่าง ๆ ก็จะแตกต่างไปจากอีสานลาว ทำให้มุมมองของคนที่มองเข้ารู้สึกอยากค้นหา อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน

นอกจากทำนา ทำไร่ ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่ทำนอกจากนั้น การรวมกลุ่มของแม่บ้านจึงเกิดขึ้นเพียงเพราะต้องการรายได้มาจุนเจือครอบครัว จากการลงพื้นที่สอบถามพูดคุยกับชาวบ้าน แม่บ้านได้รวมกลุ่มคิดหาวิธีทำหารายได้ และได้คำแนะนำจากพัฒนากร จึงเกิดมาเป็นสบู่สมุนไพรบ้านกระสัง ต่อมาโครงการ U2T ราชภัฎบุรีรัมย์ ได้มีโอกาสเข้ามาสานต่อ ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านการทำสบู่ พัฒนาสูตรต่าง ๆ เพื่อเกิดเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้าน สอบถามปัญหา จัดการแก้ไข หาวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านจนตลอดทั้งโครงการสบู่สมุนไพรมะสังข์ก็ได้รับการพัฒนามาแล้ว 5 สูตร มีเพจสั่งซื้อ-ขาย และชาวบ้านกำลังรวมตัวเพื่อขอจัดตั้งกลุ่มแล้วด้วย

การแนะนำโครงการหากมีโอกาสได้ทำต่อคือสานต่อความต้องการของชาวบ้านที่จะพัฒนาสบู่ให้สามารถขอทะเบียน OTOP ได้ และการตีตลาดให้ครอบคลุมทั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท บ้านพักต่าง ๆ ในบุรีรัมย์ หรือการวางขายตามร้านค้าทั่วไป ก็ล้วนแต่เป็นความต้องการของชาวบ้านที่ยังต้องการความช่วยเหลือในส่วนนี้

อื่นๆ

เมนู