ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา แก้วสีแสง ประเภทบัณฑิต ตำบลกระสัง
หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชุน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคมนี้เป็นการทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจละสังคมรายตำบลแบบบูรณการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นเดือนสุดท้ายแล้ว การทำงานที่ผ่านมาเป็นเวลา 11 เดือนนั้นช่างผ่านไปอย่างเร็ว มีสิ่งต่างๆหลายอย่างที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ และไม่อาจหาได้จากที่ไหน

ข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน แต่หมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหลักมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่

กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ดูแล 4 หมู่บ้านคือ

หมู่ 1 บ้านกระสัง
หมู่ 12 บ้านกระสัง
หมู่ 14 บ้านกระสัง
หมู่ 17 บ้านกระสังสุขสันต์

 

ในระหว่างการทำงานพบเจออุปสรรคเเละปัญหา มีทั้งสนุกสนาน ทำให้ได้ประสบการณ์ในการทำงานได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ แล้วเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยลงมือทำสิ่งต่าง ได้ทำงานเป็นหมู่คณะ

ได้เข้ามาช่วยทำทัศนียภาพให้น่ามอง

ได้ช่วยโปรโมทร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

 

ได้ไปถ่ายทอดความรู้การทำสบู่ให้กับน้องๆ ทั้งสามโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

 

โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย

โรงเรียนบ้านหนองม้า

กิจกรรมต่างๆที่ข้าพเจ้าเอ่ยมานั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการทำงานเท่านั้น ยังมีกิจกรรมต่างอีกมากมายที่ข้าพเจ้าได้เขียนในบทความของแต่ละเดือนแล้วนั้น เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายในการทำงาน ถ้าหากว่าสามารถดำเนินโครงการออกไปได้นั้น อยากขอ O-TOP ให้แก่สบู่สมุนไพร นอกจากนั้นขอ อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และมผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) หลังจากที่ขอได้ผลิตภัณฑ์ เป็นสบู่ก้อนแล้ว ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทำสบู่ในรูปแบบต่างๆ ตีตลาดในหลายกลุ่มช่วงวัย เป็นสบู่เหลว ส่วนผสม อาจมีใบกัญชา และกระท่อมที่ทำให้ผ่อนคลาย

ในท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณโครงการ ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ละสุดท้ายขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานกันมา อาจมีบ้างคนที่ออกไปก่อน หรือเพื่อนร่วมงานที่เขัามาใหม่ ทุกคนทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ขอบคุณตัวของข้าพเจ้าเองที่ทำงานมาจบโครงการ ประสบการณ์ครั้งนี้จะไม่มีวันลืมจากความทรงจำ สุดท้ายนี้หากใครได้ผ่านมาอ่านบทความของข้าพเจ้า อย่าลืมอุดหนุน สบู่สมุนไพรบ้านกระสัง กันเยอะๆนะคะ ไม่ว่าม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็แพ้ลา เพราะลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู