ฉันนางสาววันวิสา ดีรูป ID10 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ดิฉันได้รับมอบหมายงานในโครงการเมื่อเดือนตุลาคม 2 เดือนสุดท้ายของโครงการ ด้านการทำงานเดือนแรกเป็นความท้าทายใหม่ที่ต้องเจอ เนื่องจากโครงการได้ดำเนินงานมาหลายเดือนจำต้องศึกษาและเรียนการทำงานที่ผ่านมา ต้องทำอะไร ทำอย่างไรบ้าง ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและสมาชิกในทีมเป็นอย่างดี

งานแรกที่ได้รับมอบหมายคือการลงพื้นที่บ้านโนนรังด้วยความที่เป็นหมู่บ้านที่ไม่คุ้นเคย การเดินทางต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมช่วย ตอนแรกก็เป็นกังวลบ้าง แต่เมื่อลงพื้นที่จริงแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเนื่องจากได้รับผลตอบรับที่ดีจากคนในชุมชน และที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณบุญเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนรัง ที่ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ จึงทำให้การลงพื้นที่ครั้งแรกผ่านไปด้วยดี หลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ได้รับมอบหมายงาน หน้าที่ต่างๆในทีม ได้รับคำแนะนำที่ดีเสมอ

เดือนธันวาคมมีกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์และเรื่องราวสู่ชุมชนและเยาวชนบ้านกระสัง 3โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎ์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย และโรงเรียนบ้านหนองม้า ทั้งเหนื่อยและสนุกมาก ได้ทำกิจกรรมกับเด็กและได้รู้จักทีมงานทีมID10 ทั้งหมด กิจกรรมอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ทุกคนก็พยายามถ่ายทอดความรู้และเต็มที่มากๆ

กิจกรรมของกลุ่มทอผ้า

กิจกรรมที่ 1 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ผ้าทอในชุมชน จำแนกความแตกต่างระหว่างผ้าไหมและผ้าฝ้าย

 

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นเกมต่อจิ๊กซอว์รูปภาพเกี่ยวกับผ้าทอ กติกา

  1. ให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
  2. ให้แต่ละกลุ่มต่อจิ๊กซอว์ 4 ภาพ ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
  3. กลุ่มที่ต่อได้ครบถ้วนและถูกต้องครบ 4 ภาพเป็นกลุ่มแรกเป็นผู้ชนะ

กิจกรรมที่ 3 สรุปความรู้โดยการตอบคำถาม

 

 

อื่นๆ

เมนู