ดิฉันนางสาวพนิดา พรชัย เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน (นักศึกษา) หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

     บ้านแปรรูปผ้าไทย สไบขิดโบราณ ตำนานแห่แม่นางด้ง                                                                                     กลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง หมู่ 15 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่มีความสนใจในเรื่องการทอผ้า วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มทอผ้าคือ การช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้มีรายได้ หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวอีกทั้ง ในทุกหลังคาเรือนก็มีการทอผ้าเป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพิ่มเติมและ วัสดุหรือวัตถุดิบต่างๆก็สามารถหาได้ภายในชุมชนเช่น ตัวไหมใบหม่อนที่เกิดจากการเลี้ยงเองของแต่ละครัวเรือน หลังจากที่มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าได้มีการรวบรวมผลผลิตของคนภายในชุมชนเพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจำและส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าหลายอย่างเช่น ผ้าถุงที่ทอจากผ้าไหม ผ้าถุงที่ทอจากผ้าด้าย ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าพันคอลายขิด และผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านโนนรังคือผ้าสไบขิดโบราณ

ดิฉันมีความเห็นว่าผ้าสไบขิดโบราณ ซึ่งเป็นผ้าสไบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ มีลวดลายที่เกิดจากการทอที่ยากกว่าการทอผ้าชนิดอื่น และลวดลายที่ว่านี้ก็คือลายดอกรัง ซึ่งลายดอกรัง เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านโนนรัง และดิฉันเห็นว่าควรที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมลวดลายโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านโนนรัง เพื่อที่จะเป็นเสมือนสื่อที่ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ และเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านการทอผ้าให้แก่คนที่มีความสนใจในผ้าสไบลายขิดโบราณของหมู่บ้านโนนรังและวันนี้ดิฉันมีความสนใจผ้าสไบขิดโบราณ สำหรับบทความในเดือนนี้ดิฉันจะเล่าถึงผ้าสไบขิดโบราณของหมู่บ้านโนนรัง

ผ้าสไบขิดโบราณของหมู่บ้านโนนรัง จะมีทั้งผ้าสไบขิดที่ทอมาจากเส้นไหมแท้ และผ้าสไบขิดที่ทอมาจากผ้าด้ายย้อมโดยสีที่มาจากธรรมชาติ  สำหรับลวดลายที่มีการทอขึ้นบนผ้านั้น แต่เดิมก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ลวดลายเดิมจะไม่ใช่ลายดอกรังเหมือนในปัจจุบันนี้ ต่อมาประธานกลุ่มทอผ้าได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาในลวดลายของผ้าสไบขิดโบราณของหมู่บ้านโนนรังให้เป็นที่น่าจดจำจึงมีการออกแบบลวดลายโดยที่นำเอาลายดอกรัง นำมาทอบนผืนผ้า ลายดอกรังจะมีลักษณะเป็นดอกไม้ห้าเหลี่ยมมีขนาดเล็ก จากการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทำให้เห็นว่ามีชาวบ้านอีกหลายคนที่ทอผ้าสไบขิดโบราณ ลายดอกรังที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านโนนรัง มีการทอทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายและสีของผืนของผ้าก็จะเป็นสีแดงสดที่เกิดจากการย้อมสีเคมี รวมไปถึงสีที่เกิดจากการย้อมสีจากธรรมชาติโดยการใช้เปลือกต้นประดู่ ลวดลายบนผืนผ้าสไบขิดก็เป็นลายดอกรังที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของหมู่บ้านและยังเป็นลวดลายโบราณที่มีการทอ ต่อๆกันเรื่อยมา

สำหรับผ้าสไบขิดโบราณที่ทอจากเส้นไหมแท้ราคาจะสูงถึง1000 บาท ส่วนผ้าสไบขิดที่ทอมาจากผ้าด้ายราคาจะเริ่มที่ 200 บาทขึ้นไป ความเหมือนกันของผ้าสไบขิดที่มาจากผ้าสองชนิดคือ ลายสไบขิด หรือที่นิยมเรียกกันว่าลายขิด โดยลายขิดของผ้าทั้งสองชนิดเหมือนกันคือ ลายดอกรัง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ของหมู่บ้านโนนรัง จะนิยมซื้อเป็นของฝากเพราะมีราคาที่ไม่แพง และมีความสวยงามอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู