ผมนาย ชโลธร แสนคนึง ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนักศึกษา หลักสูตร ID10 : การทำงานด้านเว็บไซต์ของตำบลกระสังเพื่ออัพเดทข้อมูลของตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

  การสร้างgoogle map เพื่อติดในเว็บไซต์

1. เข้าไปที่ https://maps.google.co.th  และค้นหาสถานที่ ที่คุณต้องการ เช่นที่อยู่ หรือสถานที่ของคุณ ด้วยการซูมและลากไปเรื่อยๆ จนเจอสถานที่นั้นๆ

2. คลิกเลือก “สถานที่ของคุณ” และเลือก “MAPS”แล้วเลือก”สร้างแผนที่”  (จำเป็นต้องมี google acount ก่อน)

       

3. เลือกที่ไอคอนกำหนดตำแหน่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

4. จะมีช่องให้กรอกรายละเอียด ประกอบไปด้วย
ชื่อ : ใส่ชื่อร้าน หรือชื่อของบริษัทตามต้องการ
คำอธิบาย : ใส่รายละเอียดที่อยู่ของคุณ
เมื่อใส่รายละเอียดครบหมดแล้วให้กด “เสร็จสิ้น”
5. ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำโค้ดจาก google map มาใส่ในเว็บไซต์ของเรา
5.1 คลิกที่ไอคอน “ฝัง”
5.2 Copy โค้ดที่อยู่ในช่อง “วาง HTML เพื่อฝังในเว็บไซต์” ทั้งหมด
 
ได้นำ Google maps มาใช้ในเว็บไซต์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบล โดยได้มีการสร้างแผนที่โดยเริ่มจากการเพิ่มหน้าเว็บไซต์ก่อนจากนั้นจึงได้ทำการลงพื้นที่ปักพิกัด Gps บางสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่มีอยู่แล้ว หรือ เคยมีคน เพิ่มบน Google maps ไว้แล้วผมก็ได้ทำการนำพิกัดนั้น มาสร้างเป็น แผนที่ในหมวดหมู่ต่างๆ คือ
-แหล่งท่องเที่ยวและศาสนสถาน
-ร้านค้าร้านอาหาร
    นอกจากสร้างแผนที่ในหมวดนี้แล้ว ยังได้มีการเพิ่มข้อมูลร้านค้าร้านอาหารลงไปในเว็บไซต์ให้ชัดเจนและในการลงพื้นที่ยังมีการถ่ายภาพแล้วนำมาใส่ลงบนเว็บไซต์ด้วย
-แปลงเกษตรของชาวบ้านในตำบล
 เพื่อง่ายต่อผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในตำบลกระสังต่อไป

อื่นๆ

เมนู