ข้าพเจ้านางสาวพนิดา พรชัย ประเภท นักศึกษา     

หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับบทความในเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าเขียนบทความในหัวข้อเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประวัติของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังในชุมชนตำบลกระสัง เพื่อทราบถึงประวัติโดยย่อของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังในชุมชนเบื้องต้น

“บทสัมภาษณ์ของคุณบุญเรือง  แก้วฉลาด”

1.ประวัติเบื้องต้น

       ชื่อ นางบุญเรือง แก้วฉลาด อายุ 50 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 15  บ้านโนนรัง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกร และอีกหนึ่งอาชีพคือ ช่างทอผ้า โดยปกติแล้วการทอผ้าไหมนั้นจะทำเป็นช่วงๆ โดยส่วนมากแล้วจะทอในขณะที่ว่างจากการทำนา เช่น ช่วงที่รอข้าวออกรวง

2.ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้ามาจากใคร

        ในส่วนของภูมิปัญญานั้น คุณบุญเรืองได้เล่าว่า การทอผ้านั้นมีมาตั้งแต่จำความได้ โดยตกทอดผ่านปู่ย่า ตา ยายที่เดินทางมาจาก จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ จนมาถึงรุ่นบิดามารดาของตน และตนก็ได้รับสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้ามาจากบิดาและมารดานั่นเอง 

3.มีการทอผ้าอะไรบ้าง

      – ผ้าซิ่นตีนแดง

      – ผ้าพันคอ 

      – ผ้าสไบขิดผ้าด้าย 

      – ผ้าสไบขิดผ้าไหม

      – ผ้าคลุมไหล่

      – ผ้าขาวม้า

      – ผ้าไหมมัดหมี่ 

4.ความเชี่ยวชาญในการทอผ้า     

      สำหรับความเชี่ยวชาญในการทอผ้านั้นคุณบุญเรืองมีความสามารถในการทอผ้าได้หลากหลายรูปแบบ ได้ว่าจะเป็นการทอผ้าลายขิดโบราณที่ถือได้ว่าเป็นการทอที่มีความยาก การมัดหมี่ในลวดลายต่างๆ  ประกอบกับการได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งคุณบุญเรืองก็มีประสบการณ์ในการทอผ้ามามากกว่า 10 ปี นอกจากนั้นแล้วคุณบุญเรืองก็ได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่ได้รับมา

5.ประสบการณ์ในการทอผ้า

      จากประสบการณ์การทอผ้า คุณบุญเรืองเล่าว่า ในเวลา 1 วัน จะทอผ้าไหมได้ประมาณ 1 เมตร ถ้าอากาศดี ท้องฟ้ามีแดด จะทอผ้าได้สวยกว่าวันที่ฝนตก อากาศชื้น เพราะไหมจะเหนียว เส้นไหมไม่ตึง ทำให้ทอยาก เพราะจากประสบการณ์ที่ทอผ้ามามากกว่า 10 ปี ได้ทอผ้ามากมายหลายชนิด และการย้อมสีผ้าไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีผ้าด้วยสีเคมี ผ้าถุง ผ้าไหม ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า และการย้อมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 

6.ผลงานชิ้นล่าสุดที่ทอ

      ผ้าคลุมไหล่ ย้อมด้วยสีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเปลือกต้นประดู่

7.นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่ไหนบ้างและช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดส่งผลกระทบมาก-น้อยแค่ไหน?

      คุณบุญเรืองจะนำไปขายให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง  และมีญาติหรือคนรู้จักมารับซื้อถึงบ้านเพื่อให้เป็นของขวัญในวันสำคัญต่างๆ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าภายใต้การรองรับของ มผช.  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เกิดการแพร่เชื้อระลอกใหม่จึงทำให้ไม่สามารถออกจำหน่ายได้จึงได้เปลี่ยนมาจำหน่ายทางออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ค กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านโนนรัง

อื่นๆ

เมนู