ผมนายศํกดิ์มงคล ศิริมา กลุ่มนักศึกษา ผู้ดูแลเรื่องเว็บไซต์ตำบลกระสัง

เว็บไซต์ของตำบลกระสังนั้นมีทั้งผลิตภัณฑ์ แผนที่ และข้อมูลอื่นๆอีกเกี่ยวกับตำบล กระสังซึ่งสร้างเว็บมาเพื่อนำเสนอโครงการกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นมีความสนใจ

แผนที่ คือ อะไร

แผนที่ map คือ การจำลองสถานที่ในบริเวณโดยการนำมาทำเป็นรูปภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัตถุที่อยู่ในบริเวณนั้น

การทำแผนที่มักทำเป็น 2 มิติ แสดงออกถึงระยะห่างระหว่าง 2 จุด ตรงที่ใดที่หนึ่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามหลักเรขาคณิต เช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งเราเองสามารถเลือกวาดแผนที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติในบริเวณต่างๆ ของแผนที่

 

องค์ประกอบสำคัญหลักๆ ของแผนที่

องค์ประกอบของ แผนที่คือ การแยกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. สิ่งที่เกิดขึ้นมาเองจากธรรมชาติ อาทิ ภูมิประเทศในพื้นที่ประเทศต่างๆ, ปริมาณน้ำฝน, พื้นที่ป่าไม้ กับอีกประเภทคือ

2.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น ที่ตั้งของตัวเมือง, พื้นที่เพาะปลูก โดยหลักสำคัญในองค์ประกอบของ แผนที่ คือ

 

  • ชื่อแผนที่  ปกติแล้วชื่อของแผนที่จะมีคำอธิบายต่างๆ ระบุเพิ่มเติมเอาไว้ให้ด้วย
  • ขอบระวาง  แผนที่ทุกชนิดต้องมีขอบระวาง จะแสดงออกมาด้วยเส้นขนานเป็นการแสดงตำแหน่งละติจูดกับเส้นแมริเดียนเพื่อแสดงตำแหน่งตัวลองติจูด พร้อมทั้งแสดงตัวเลขเพื่อบอกค่าพิกัดของตำแหน่งภูมิศาสตร์ต่างๆ
  • ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้งสิ่งต่างๆ เพราะตัวเข็มทิศเองจะชี้ไปทางทิศเหนือตลอด การใช้ทิศทางของแผนที่ประกอบกับเข็มทิศ  สังเกตว่าสิ่งที่ต้องมีในทุก แผนที่คือ เข็มทิศ
  • สัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อแทนจุดต่างๆ สัญลักษณ์ต่างๆ
  • มาตราส่วน อันนี้เป็นการกำหนดทำนองของการย่อขนาดสิ่งต่างๆ ลงมาให้อยู่บนแผนที่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความสมจริงมากที่สุด

 

 

 

 

อ้างอิง https://sites.google.com/site/kritchaphon47948

อื่นๆ

เมนู