ข้าพเจ้า นายชโลธร แสนคนึง  ทีมงาน u2t ตำบลกระสัง (ประเภทนักศึกษา) กลุ่มเว็ปไซต์ ในเดือนกันยายนนี้ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญของตำบลกระสัง ข้าพเจ้าจึงได้เลือกเขียนประวัติความเป็นมาของ นายประภาส ประรินรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.กระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อนายประภาส ประรินรัมย์  เกิดเมือวันที่ 5 /พฤศจิกายน/ 2507  อายุ 57 ปี บิดาชื่อ นายประกอบ ประรินรัมย์ มารดาชื่อ นางเอียด ประรินรัมย์

ภรรยา นางตอม ประรินรัมย์ อายุ 56 ปี มีบุตรธิดา 3 คน ผู้หญิง 1 คน ผู้ชาย 2

คือ   1.นายศราวุฒิ ประรินรัมย์

2.นางสาว นุจรี ประรินรัมย์

3.นายศักสิทธิ์ ประรินรัมย์

บ้านเกิดอยู่บ้านม่วงพัฒนาหมู่ 16 ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่10 ตำบลกระสัง 33 หมู่10 ตำบลกระสัง 31000

การศึกษาจบชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษานอกระบบ

เริ่มเข้าเป็นผู้ใหญ่ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี 2556 ก่อนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน คุณประภาส มีจิตใจดี อาสาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านให้ความไว้วางใจ เลือกเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านในที่สุด

คติธรรม : ดูแลลูกบ้านให้อยู่ดีมีสุข เหมือนพ่อปกครองลูก

คุณความดี : ตลอดระยะเวลาการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน ไม่เคยทำให้ลูกบ้านผิดหวัง ให้ความช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดี ลูกบ้านคนไหนมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องไหนเข้าไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะให้ความช่วยเหลือตลอด นอกจากการดูแลลูกบ้านแล้วผู็ใหญ่บ้านยังมีการ ให้ทุนการศึกษา แก่เด็ก 40 ราย ผู้สูงอายุ 25 ราย สร้างห้องน้ำสารธณะ บริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 4 ครอบครัว และยังมีคุณงามความดีอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

ผมในโอกาสที่เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ขอยกย่องและชื่นชนผู้ใหญ่บ้านที่เสียสละ มาพัฒนาตำบลกระสังทำให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข

หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ

อื่นๆ

เมนู