ความเชื่อเรื่องต้นไทรบ้านไทรโยง

                    ข้าพเจ้า นางสาววนาวิน ศรีสอาด ประเภท (นักศึกษา) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงาน ที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลของชุมชน และคนในชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย( จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การลงพื้นที่

จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในด้านต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบข้อมูล ถึงความต้องการและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้มีความสนใจ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้ช่วยกันบริหารจัดการ

ซึ่งบทความในเดือนกันยายนนี้ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องต้นไทรบ้านไทรโยงหมู่19 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากผู้เฒ่าผู้แก่ของคนในชุมชนที่เล่าต่อๆกันในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับต้นไทรศักดิ์สิทธิ์และความน่ากลัว ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ผู้เฒ่าในวัยเด็กก็บอกว่า เกิดมาก็เจอต้นไทรต้นนี้อยู่เคียงคู่กับชุมชนนี้มาก่อนแล้ว อายุราวร้อยปี ต่างก็ว่ากันว่าตกดึกจะมีหินใหญ่ที่อยู่ใต้ต้นไทร ออกมาเดินได้ไห้ชาวบ้านระแวกแถวนั้นเห็น แล้วก็หายไปในต้นไทร ซึ่งก็ทำให้คนในชุมชนต่างพากันพูดถึงต้นไม้อาถรรพ์ที่ขึ้นอยู่ใจกลางหมู่บ้านไทรโยง ผู้คนต่างเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันนั่นก็คือต้นไทร

หลายคนคนเชื่อกันว่าหากไปขอพรเรื่องโชคลาภก็จะสมหวังดั่ง หลายต่างก็พากันนำขอมากราบไหว้ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านไทรโยง นอกจากจะมีความเชื่อในเรื่องต้นไม้แล้วยังมีความเชื่อในเรื่องต่างๆที่ผู้คนในชุมชนได้พบเจอ เช่นความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม “ปะโจลมะม๊วด” เป็นความเชื่อในเรื่องการรักาาอาการเจ็บป่วยได้ พิธีกรรม “แซนโฎนตา” เป็นพิธีกรรมในการกราบไหว้บรรพบุรุษ

จากการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและทีมงานในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ส่งต่อสู่ลูกหลานให้ได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งในความเชื่อนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจะร่วมแรงร่วมใจกันกับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเมืองโบราณทั้งความเชื่อด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อเกิดความรู้ด้านความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชนสืบไป

ID10วีดีโอประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู