นางสาวศุภากร ทรงชัยยศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

ดิฉันตัวแทนกลุ่ม B เกษตรปลอดภัย ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกในทีม ดังนี้

 1. นางสาวศุภากร ทรงชัยยศ
 2. นางสาวรตนพร ฉิ่งเล็ก
 3. นายภานุพงศ์ แสนดี

บทความนี้เขียนเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด Covid-19 ของ 4 หมู่บ้านที่ทีมของดิฉันรับผิดชอบ ได้แก่ หมู่ 6 บ้านโพธิ์ หมู่ 7 บ้านดอนหวาย หมู่ 13 บ้านน้อยสุขเจริญ และหมู่ 18 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโดยทั้ง 4 หมู่บ้านมีการทำงานร่วมกันระหว่างหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน

บทสัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 1. มีมาตรการอย่างไรในการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน?

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้เข้าร่วมโครงการ “อสม.เคาะประตูบ้านต้าน COVID” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพิ่มความครอบคลุมของการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19
 2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค Covid-19
 3. เพื่อแจ้ง/กระจายข่าว/ช่องทางการรายงาน/เฝ้าระวังในพื้นที่

โดยหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเบื้องต้นคือให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านถึงสถานการณ์ของโรค Covid-19 ในปัจจุบันว่าสถานการณ์ตอนนี้รุนแรงมาก – น้อยเพียงใด และแนะนำวิธีการรับมือว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะมีการแบ่งเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยอสม. แต่ละหมู่บ้านจะรับผิดชอบคนละ 7-10 หลังคาเรือนโดยประมาณ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว โดยอสม. จะลงไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด Covid-19 เช่น วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง วิธีการล้างมือ และวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคระบาดให้กับลูกบ้าน รวมถึงการสังเกตอาการเบื้องต้นของลูกบ้านว่ามีอาการเข้าข่ายเป็นโรคระบาด Covid-19 หรือไม่

 1. มีการรับมืออย่างไรกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง?

         ในส่วนนี้อสม.จะร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาร่วมกันเพื่อเฝ้าดูผู้คนเข้า – ออก ในพื้นที่ชุมชนโดยการรับมือสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องมีใบรับรองผลการตรวจโรค Covid-19 ก่อนเข้าพื้นที่ให้กับอสม. ที่รับผิดชอบในหมู่บ้านของตนเอง หลังจากนั้นจะต้องทำการกักตัวอยู่ภายในอาคาร 14 วัน ซึ่งอสม.จะมีการติดตามอาการต่อเนื่อง 14 วัน โดยจะมีการเฝ้าระวังอาการผิดปกติ วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในช่วงที่ยังกักตัวอยู่ เมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้วอสม.จะส่งใบรายงานผลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ดำเนินการรายงานผลต่อไป

ที่มา : www.ddc.moph.go.th

         ถ้าพูดถึงการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ก็ต้องนึกถึงการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งในประเทศไทยของเราก็ได้มีการนำเข้าวัคซีนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้บริการกับประชาชน โดยวัคซีนที่ไทยนำเข้ามานั้น คือ Sinovac Vaccine โดยในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วบางส่วน โดยประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ได้ 3 ช่องทางดังนี้

 1. การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทาง BURIRAM IC
 2. ลงชื่อกับอสม.ในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่
 3. ลงชื่อผ่านทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

ที่มา : www.redcross.or.th

การเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับวัคซีนป้องกัน Covid-19

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดหลับอดนอน
 2. เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชาและกาแฟ
 3. ต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยหรืออาการไข้หวัด
 4. สองวันก่อนและหลังการรับวัคซีนควรงดออกกำลังกายอย่างหนัก

บทสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

 1. ความรู้สึกก่อนการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19?

รู้สึกตื่นเต้นและค่อนข้างกังวล เนื่องจากได้ติดตามข่าวทางโลกออนไลน์มาพอสมควร จึงทำให้รู้สึกกังวลถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังจากการได้รับวัคซีน

 1. ผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19?

หลังจากการได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย กระหายน้ำค่อนข้างบ่อย รู้สึกหิวมากกว่าปกติและมีอาการเจ็บแขนฝั่งที่ฉีดวัคซีนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นอาการปกติของการรับวัคซีน ส่วนผลข้างเคียงที่รุนแรง อย่างเช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อัมพาตครึ่งซีก ไม่พบอาการ

 1. การให้บริการจากหน่วยงานบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เป็นอย่างไร?

       บุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดีมาก ๆ ประทับใจมากทั้งในเรื่องของการทำงานที่รวดเร็วและเป็นระบบ การให้ข้อมูลความรู้ก่อนการรับวัคซีนและสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อรับวัคซีนแล้ว ทั้ง ๆ ที่คนใช้บริการค่อนข้างมากแต่บุคลากรทางการแพทย์บริการได้ทั่วถึง มีการจัดสรรและแบ่งหน้าที่ได้ดีเยี่ยม

ที่มา : www.up.ac.th

         สุดท้ายดิฉันนางสาวศุภากร ทรงชัยยศ ตัวแทนของทีม B เกษตรปลอดภัย กลุ่มตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อยากร่วมเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด Covid-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนรอบข้างรวมถึงคนในสังคมเพื่อให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ กลับมาใช้ชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งหน้ากากอนามัยไปด้วยกันค่ะ

          

          

(ภาพกิจกรรมการติดป้ายรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนทั้ง 4 หมู่บ้าน)

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู