สมาชิกในกลุ่ม D ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกดังต่อไปนี้

1. นางสาว สุดารัตน์  ลิตรไธสง

2. นางสาวศุภนิดา  สุขประเสริฐ

3. นายอำนวย  จิตไทย

การเขียนบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด19และการฉีดวัคซีนของ4 หมู่บ้านที่รับผิดชอบได้แก่ หมู่2 บ้านม่วงเหนือ หมู่4 บ้านเครือชุด หมู่11 บ้านลำดวน หมู่16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา จากการสำรวจพบว่าอสม.มีมาตรการการรับมือกับสถานการณ์โควิด ดังนี้

1.คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องมีใบรับรองผลการตรวจจากโรงพยาบาล

2.คนที่ไม่ได้ตรวจต้องมากักตัว 14 วัน

3.คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องมีการมารายงานตัวกับผูนำชุมชนหรืออสม

4.คนที่ออกไปข้างนอกต้องสวมแมสตลอดและล้างมือ

5.กลับมาจากข้างนอกต้องล้างมือ

มีการสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนของคนในชุมชน ดังนี้

1.อสม.ลงพื้นที่เคาะประตูเพื่อสำรวจความต้องการการฉีดวัคซีน

2.ลงทะเบียนหรือจองคิวไว้ที่สนามช้าง

3.ลงทะเบียนในแอฟของทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่การฉีกวัคซีนของคนในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน พบว่ามีคนฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนมากและยังมีคนส่วนน้อยที่ยังรอคิวที่จะฉีดวัคซีนได้สอบถามคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วพบว่าไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรมากมีแค่อ่อนเพลียและคนในชุมชนยังเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมหมอและพยาบาลดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากอยากแนะนำให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไปฉีดกันเยอะๆจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราเองและคนรอบข้าง และจากวันนั้นมากลุ่มของดิฉันได้ติดป้ายเชิญชวนฉีดวัคซีนและได้มอบแมสและเจลแอลกฮอล์ให้แกวัดและโรงเรียนเป็นหลัก

ลิงก์วิดีโอบทความ

 

 

อื่นๆ

เมนู