ผมนาย ชโลธร แสนคนึง ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มนักศึกษา หลักสูตร ID10 : การทำงานด้านเว็บไซต์ของตำบลกระสังเพื่ออัพเดทข้อมูลของตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของตำบลแล้วนำมาสร้างเว็ปไซต์ต่อนั้นทางทีมงานได้ เห็นประโยชน์ของ Google Maps ในด้านของการนำมาใส่ในเว็บไซต์ของตำบล จึงมีการศึกษาและนำ Google maps เข้ามาใช้ในเว็บไซต์ของเรา

Google Maps คืออะไร

Google Maps คือบริการของ Google ที่ให้บริการเทคโนโลยีด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และให้ข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น ได้แก่ที่ตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อและเส้นทางการขับขี่โดยบริการแผนที่นี้เป็นบริการฟรีจัดให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลกส่วนประกอบที่สำคัญที่ดึงดููดผู้ใช้งาานเป็นอย่างมาก คือแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี
ซึ่งครองคลุมพื้นผิวโลกในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม

   ประโยชน์การใช้งาน

1.สามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2.สามารถค้นหาชื่อถนนและสี่แยกได้
3. สามารถค้าหาร้านอาหารในพื ้นที่ที่ต้องการได้
4. สามารถที่จะประชาสัมพันธ์สถานประกอบการทางธุรกิจ
5. สามารถย่อหรือขยายแผนที่ทั่วโลกให้เล็กลงได้
6. สามารถวางแผนเส้นทางการเดินทางไปยังพื ้นที่ต่างๆได้
7. สามารถใช้งานด้านระบาดวิทยาในการค้นหาแหล่งแพร่เชื ้อ
8. สามารถท าแผนที่หรือเส้นทางไปบ้านของตนเองได้
9. สามารถดูและมองเห็นแผนที่ต่างๆ ทั่วโลกได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

การนำมาใช้งานบนเว็บไซต์

1.ผู้ปฏิบัติงานการทำการลงสำรวจข้อมูลและบันทึกตำแหน่งพิกัดของผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน              2.เพิ่มตำแหน่งลงบน Google maps                                                                                                                                    3.นำลิ้งบน Google maps มาใส่ในเว็บไซต์

อื่นๆ

เมนู