ID10  ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ ลิตรไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จากการลงสำรวจพื้นที่ภายในตำบลกระสังทั้ง 4 หมู่บ้าน ค้นพบว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 นายประยูร พนมรัมย์ บ้านม่วงเหนือพัฒนา เป็นตัวอย่างในการปลูกผักบุ้งจีนเป็นจำนวนมาก และมีที่จำหน่ายผักบุ้งไว้ขายเป็นหลักคือ ร้านเนื้อย่างแก่นจันทร์ และ ร้านเนื้อย่างรมย์บุรี นอกจากนี้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเช้าทุกวันและยังส่งผักบุ้งออกขายในทุกๆวันช่วงเวลา 09.00 น. และเวลา 13.00 น. นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านกลุ่มอื่นส่งออกขายตามตลาดเช่นกัน

ผักบุ้งจีนเป็นผักที่ต้องการน้ำมากและสม่ำเสมอแต่ไม่ควรมากเกินไปจนน้ำขัง เพราะจะทำให้รากผักบุ้งเน่าและไม่เจริญเติบโต ควรรดน้ำทุกวัน วันละ1-2ครั้ง และถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำ จึงมีขั้นตอนการดูแลรักษา ดั้งนี้

1. การเตรียมดิน

  • ทำแปลงปลูกผัก ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักผสมลงไปในดิน เพื่อให้ดินร่วนซุ่ย
  • เกลี่ยดินให้เสมอกัน และจัดเป็นแถวๆ ห่างกันประมาณ 12-15 ซม.

 

2. การเพาะเมล็ด

  • นำเมล็ดไปแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน
  • นำเมล็ดมาห่อด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ให้เปลือกเมล็ดหลุดออกมา

3. การปลูก

  • นำเมล็ดผักบุ้งไปโรยในแปลงที่เตรียมไว้ เป็นแถวๆ แล้วกลบดินบางๆ นำฟางหรือแกลบผสมปุ๋ยคอกมาปกข้างบนเพื่อเก็บความชุ่มชื่น

4. การรดน้ำ

  • รดน้ำให้ชุ่ม (เช้า-เย็น) โดยรดทุกวันประมาณ 3-4 วัน ผักบุ้งจะเริ่มงอกพอได้ 5-7 วัน ดูว่าจะมีเพี้ยหรือไม่ดูจากใบหงิกงอ

5. การใส่ปุ๋ย

  • พออายุได้ 10-15 วัน เริ่มให้น้ำหมัก 1-2 ครั้ง

6. การเก็บเกี่ยว

  • พออายุได้ 20-25วัน ขนาดลำต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว ก่อนเก็บควรรดน้ำแปลงผักให้ชุ่มก่อนเพิ่อการเก็บเกี่ยวง่ายขึ้น ถ้าเป็นฤดูหนาวผักบุ้งจะโตช้า จะเก็บขายได้24-25 วัน

และนี้คือวิธีการปลูกผักบุ้งจีนของคนในชุมชนหมู่ 16 บ้านม่วงเหนือพัฒนา และผักบุ้งยังให้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น ช่วยบำรุงสายตามากที่สุด และยังช่วยเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง บำรุงหัวใจ และมีกากใยช่วยในการขับถ่ายและท้องผูก และมีสรพคุณอีกมากมาย จึงทำให้คนในชุมชนบ้านม่วงเหนือหันมาปลูกผักบุ้งขายและส่งออกข้างนอกแต่ยังไม่มีที่จำหน่ายเป็นหลักแหล่งมีแค่บ้างกลุ่มที่มีที่ส่งประจำ  สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่าจากบทความข้างต้นจะทำให้ผู้เข้ามาอ่านมีความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งเพิ่มมากขึ้นนะคะ ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู