ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ ลิตรไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในการจัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง ทฤษฎีเบื้องต้นในงานจักสานและการเตรียมตอกไม้ไผ่” วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 บ้านกลันทา ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 07.30 – 08.00 น.  ในช่วงเช้าให้ชาวบ้านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีอสม.ในชุมชวนตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด-19

         

เวลา 08.00 – 08.30 น. วิทยากรนางสาวพัชราพร มัติโก บรรยายเรื่องประสบการณ์การทำผลิตภัณฑ์จักสานฝาชีจากไม้ไผ่

         

เวลา 08.30 – 10.30 น. อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นในงานจักสานและวิทยากรนางสาวพัชราพร มาติโก ได้อธิบายขั้นตอนการเตรียมตอกไม้ไผ่ ดังนี้

ขั้นตอนที่1  นำไม้ไผ่ที่เราที่คัดแล้วมาเผาไฟให้ได้สีน้ำตาลอ่อน ระวังอย่าให้ไหม้เพราะถ้าหากไม้ไผ่ไหม้ไม้ไผ่จะเสียหายและใช้ไม่ได้

       

ขั้นตอนที่2  หลังจากเผาไม้ไผ่จะนำไม้ไผ่ไปวางตากแดดประมาณครึ่งวัน ขึ้นอยู่กับแดด หลังจากตากแดดเสร็จแล้วจะนำไม้ไผ่ไปแช่น้ำไว้ 1-2 วันต้องแช่ให้ปล้องไม้ไผ่จมทั้งปล้อง

     

ขั้นตอนที่3  นำไม้ไผ่ที่ตัดเป็นชิ้นเล็กมาขูดเปลือกออกเสร็จแล้วผ่าให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อที่จะนำเอาท้องออกแล้วจักเป็นตอก

     

ขั้นตอนที่4  หลังจากจักเสร็จนำไปแช่น้ำทิ้งไว้สัก 10 นาทีแล้วนำขึ้นมาทำการขูด โดยใส่แท่นขูดเพื่อที่จะลบเหลี่ยมตอกออก

      

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม หลังจากนั้นวิทยากรก็ได้บรรยายขั้นตอนการทำจักตอกไม้ไผ่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่5  หลังจากขูดเสร็จนำตอกที่ขูดไว้ไปย้อมสีตามที่ต้องการ โดยการตั้งน้ำให้เดือด จากนั้นเทสีลงไป นำตอกที่จักแล้วลงไปย้อมใช้เวลาประมาณ 3-4 นาที ถ้าใครต้องการสีที่เข้มก็แช่ไว้ตามเวลาที่ต้องการ

     

เวลา 10.45 – 12.15 น.  อบรมเรื่องทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นในงานจักสาน

ขั้นตอนที่6  ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราย้อมสีเสร็จแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งหรือตากแดด ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการทำจักตอกไม้ไผ่สำหรับทำฝาชี (เสร็จกิจกรรมในช่วงเช้า)

เวลา 12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา13.00 – 17.30 น.  การอบรมเรื่องการตรวจสอบไม้ไผ่และการทำตอกไม้ไผ่

สรุปกิจกรรมในช่วงเช้าได้ว่าการเตรียมตอกจักไม้ไผ่ของคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มาให้ความรู้เพิ่มมากขึ้นในการนำไม้ไผ่มาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น การทำชลอมใส่สบู่ การทำชลอมใส่ผ้า หรือแม้แต่ทำเป็นกระถางต้นไม้ได้ หวังว่าข้อมูลที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับงานจักส่านจากไม้ไผ่จะทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ

ลิงก์แบบทดสอบhttps://forms.gle/f3k7fjkNhuj3WWjF7

 

ลิงค์วิดีโอประจำบทความ

 

อื่นๆ

เมนู