ข้าพเจ้านางสาวจุฬารัตน์  โพธิ์กลาง ประเภทนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

บทความประจำเดือนธันวาคมนี้เป็นบทความสุดท้ายที่ดิฉันจะได้เขียนลงตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ดิฉันได้รับว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564 ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสามเดือนที่แม้ว่าจะเหนื่อย แต่ก็คุ้มค่ามาก

ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวคูเมืองโบราณบ้านไทรโยงลงใน eBook ซึ่งถือว่าเป็นงานหินสำหรับนักศึกษาอย่างดิฉันเลยก็ว่าได้ แต่ก็สามารถทำให้ eBook สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้ เพราะได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากอาจารย์นรินทร์ เจตธำรง และอาจารย์ประจำโครงการทุกท่าน รวมไปถึงพี่ๆทีมงานอีกด้วย

นอกจากหน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของ eBook แล้ว ดิฉันยังได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน และโรงเรียนต่างๆในชุมชน ถือว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์ดีๆที่หาจากในห้องเรียนไม่ได้ แต่สามารถหาได้จากการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานในโครงการนี้ เพราะเป็นการได้เรียนรู้และลงมือทำงานจริงๆ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์การทำงานที่ดีมาก ทำให้ดิฉันสามารถนำความรู้จากการทำงานในโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ นอกจากได้ประสบการณ์แล้ว ยังได้รับค่าจ้างห้าพันบาทต่อเดือน ซึ่งในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เงินนั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ที่ทำให้บางสาขาอาชีพไม่สามารถทำงานตามปกติได้ จึงขาดรายได้ไป จึงมีโครงการ U2T ที่เข้ามาช่วยเหลือให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมไปถึงประชาชนได้มีรายได้ และยังเป็นการยกระดับเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานราก เพราะเป็นการทำงานร่วมกับชุมชน เรียกได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมครอบคลุมทุกด้านจริงๆ ดิฉันอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ และคงจะดีไม่น้อยหากโครงการนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงาน หรือมีเฟส2,3,…ต่อไปเรื่อยๆ

อื่นๆ

เมนู