“พริกซุปเปอร์ฮอทปลอดสารพิษ” 

ผักปลอดสารพิษคืออะไร ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าผักปลอดสารพิษกันก่อนว่าผักปลอดสารพิษจริง ๆ แล้วคืออะไร

ผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืชรวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ให้เว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีสารเคมีตกค้าง แต่ไม่เกินในปริมาณที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

หลังจากได้รู้จักความหมายของผักปลอดสารพิษแล้วเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงจะถึงบางอ้อไปพร้อม ๆ กันว่าแท้จริงแล้วผักปลอดสารพิษไม่ใช่ผักที่ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกเลย แต่มันเป็นการใช้สารเคมีในปริมาณที่น้อยและไม่ใช้ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเอง…

ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจภายในตำบลกระสัง พบว่าคนในชุมชนตำบลกระสังส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน และปลูกผักสวนครัว เป็นต้น บางครัวเรือนปลูกไว้เพื่อบริโภคเอง บางครัวเรือนปลูกเพื่อนำมาแจกคนในชุมชน และบางครัวเรือนปลูกไว้เพื่อจำหน่าย โดยพืชผักส่วนใหญ่ที่คนในชุมชนปลูก ได้แก่ พริกซุปเปอร์ฮอท โหระพา ผักชีลาว มะเขือเปราะ สาระแหน่ ขึ้นฉ่าย กะเพรา มะเขือยาว และผักกระเฉดน้ำ จากที่ได้กล่าวมามีผักชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นผักที่ตลาดต้องการเป็นอย่างมาก มีราคาที่สูง และให้ผลผลิตที่ดี นั่นก็คือ พริกซุปเปอร์ฮอท

                                                     

(ภาพตัวอย่างผักสวนครัว)

พริกซุปเปอร์ฮอท เป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ผลยาว 5-7 เซนติเมตร มีลักษณะต้นแข็งแรง แตกแขนงดี ต้นสูง 70-80 เซนติเมตร ติดผลดกมาก ผลชูเหนือทรงพุ่ม ผลดิบสีเขียว-เขียวเข้ม ผลสุกมีสีแดง-แดงเข้ม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 60-65 วัน ทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี แล้วยังเก็บเกี่ยวได้นานข้ามปีถ้ามีการดูแลรักษาที่ดี ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการปลูกดังนี้

   

(ภาพพริกซุปเปอร์ฮอท)

1. อุปกรณ์ในการเพาะเมล็ด

 • ทรายหยาบ
 • ขี้เถ้าแกลบ

2. การเพาะกล้าในถาด

เตรียมขี้เถ้าแกลบและทรายหยาบ ผสมทั้งสองส่วนให้เข้ากันแล้วนำมาบรรจุใส่ในถาดเพาะ ทำร่องประมาณ 6 แถวต่อถาด นำเมล็ดโรยลงในแถวที่เตรียมไว้ แล้วจึงกลบแถว หลังจากนั้นให้รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 8-10 วัน เมล็ดจะงอก เมื่อต้นกล้าอายุได้ 5-7 วัน จึงทำการย้ายกล้ามาชำในถุงต่อหรือเมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-40 วัน นำมาปลูกลงแปลงปลูกได้

3. การเตรียมดินและการเพาะปลูก

 • ไถตากดินประมาณ 7 วัน แล้วทำการหว่านปูนขาวประมาณ 200-400 กิโลกรัมต่อไร่
 • ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ แล้วทำการไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง

4. การปลูก

 • ปลูกด้วยต้นกล้าที่มีอายุ 30-40 วัน (สูง 10-15 เซนติเมตร)
 • รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม
 • หลังจากการปลูกให้ทำร่องระบายน้ำทุก 15 แถว

5. การให้น้ำ

 • หลังจากการปลูกต้องให้น้ำทุกวัน เพื่อให้รากต้นกล้าของพริกเกาะกับดินได้ดีขึ้น
 • คลุมดินด้วยฟาง หลังจาการปลูกเพื่อรักษาความชื้นและลดการระเหยของน้ำ

6. การใส่ปุ๋ย

 • ครั้งแรกควรใส่หลังการปลูก 15 วัน
 • ครั้งที่ 2 เมื่อพบพริกเริ่มออกหรือหลังการย้ายไปปลูก 30 วัน ใส่ 2 ข้างแถว แล้วพรวนดินกลบและปุ๋ยเคมีที่ใช้คือ 15-15-15

7. การเก็บเกี่ยว

พริกสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อพริกมีอายุ 75-90 วัน หลังจากการย้ายปลูก ก่อนการเก็บเกี่ยว 7 วัน ควรงดให้น้ำ เพื่อลดการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวและทำให้สีของผลมีสีที่สด

และนี่คือวิธีการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่สวนของคนในชุมชน พบว่าหมู่ 7 บ้านดอนหวาย มีครัวเรือนที่ปลูกพริกชนิดนี้เพื่อจำหน่าย เนื่องจากพริกซุปเปอร์ฮอทเป็นพืชผักที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก สามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย เช่น ซอสพริก พริกป่น เป็นต้น และนอกเหนือจากนี้ยังมีราคาที่สูงกว่าพริกชนิดอื่น ๆ อีกด้วย

จากการที่ได้พูดคุยกับคนในชุมชนที่ทำการเกษตร ข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรมาค่อนข้างหลายเรื่อง จึงอยากบอกเล่าให้กับทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย

 1. นำใบสะเดาตำละเอียดและผสมกับน้ำสะอาดจะช่วยในเรื่องของการป้องกันศัตรูพืช และเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยจะใช้พ่นในทุก ๆ 7 วัน
 2. การนำนมวัวผสมไข่ไก่และน้ำตาลทรายแดง มาใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพช่วยให้พืชผักแข็งแรง และโตเร็ว ใช้เวลาหมักประมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้นสามารถนำไปฉีดพ่นพืชผักได้เลย (แนะนำให้พ่นในเวลาเช้ามืดนะคะ)
 3. การใช้ปูนแดง ไข่ไก่ และ M150 ผสมกันทำเป็นปุ๋ยช่วยให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและมีคุณภาพ
 4. การนำน้ำหมักพืช กากน้ำตาล เหล้าขาว น้ำส้มสายชู สามารถช่วยขับไล่ศัตรูพืชได้ เช่น หนอนกอกลม หนอนชอนใบ ใช้เวลาหมักประมาณ 15 วัน

(ภาพประกอบ : น้ำหมักชีวภาพ)

หลักจากได้อ่านบทความนี้จบหวังว่าทุก ๆ ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สามารถสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ผู้อ่านได้จริงนะคะ ขอบคุณค่ะ

ลิงก์สำหรับการทำแบบทดสอบ https://forms.gle/8E6aLZBUUiejq8gk8

อื่นๆ

เมนู