1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ
  4. การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  ข้าพเจ้านางสาววรรณภรณ์ เกิดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน      อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เกษตรกรตำบลดงอีจานยังคงนิยมปลูกกล้วยน้ำว้า เพราะเป็นพืชที่ง่ายต่อการเพาะปลูก และดูแล เรารับประทานและใช้ประโยชน์จากกล้วยน้ำว้ามากกว่ากล้วยชนิดอื่น นอกจากจะรับประทานผลกล้วยสดแล้ว ยังสามารถานำกล้วยไปแปรรูปได้อีกด้วย ส่วนต่างๆของกล้วยไม่ว่าจะเป็น ลำต้น ใบตอง หน่อกล้วย ก็สามารถเก็บขายได้เช่นกัน

นายโป่ง บัวจันอัด เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกกล้วยน้ำว้าเพาะเนื้อเยื่อ จำนวน 17 ไร่ อายุ 8 เดือน ปลูกเป็นพี่เลี้ยงทุเรียน เนื่องจากเมื่อ 2-3 ปีก่อนเกษตรกรปลูกกล้วยกันเป็นจำนวนมากทำให้ราคากล้วยตกต่ำ เกษตรกรจึงปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกกล้วยเนื้อเยื่อมีข้อดีคือ ป้องกันการเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะโรคกล้วยตายพราย และหนอนกอหรือด้วงงวงเจาะเหง้า ซึ่งจะฝังตัวอยู่ในเหง้า ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตได้

นายมง เกษตรกรหมู่ 5 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง จำนวน 2 งาน อายุ 5 เดือน ปลูกเป็นสวนกล้วยล้วนๆ ปลูกโดยใช้หน่อกล้วย ปัญหาของเกษตรกรคือการกำจัดวัชพืช วิธีป้องกันโรคกล้วยตายพราย และการใส่ปุ๋ยให้ตรงต่อความต้องการการเจริญเติบโตของพืช

อื่นๆ

เมนู