ข้าพเจ้านางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย ประเภทนักศึกษา ID11 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งได้ทำการแยกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 01 และทำการกรอกข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลภายในแอพเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลของผู้ที่ย้ายกลับบบ้านเนื่องจากมีผลกระทบจากโรคโควิด-19 และที่พัก โรงแรม ร้านอาหารที่น่าสนใจของตำบลดงอีจาน การปลูกพืชและการทำการเกษตรกรของคนในชุมชน สัตว์ และแหล่งน้ำในท้องถิ่น เนื่องด้วยจากการสอบถามชาวบ้าน ทำให้ผู้สอบถามและสำรวจข้อมูลให้ทราบสาเหตุและปัญหาในชุมชน ในชุมชนมีผู้ที่ประสบกับปัญหากับโรคโควิด-19 อีกมากมายที่เจอกับปัญหา การขาดรายได้ในชุมชนและในครอบครัว ทำให้มีการกู้หนี้ยืมสิน

ในการปฎิบัติงานการลงพื้นที่และการสอบถามสำรวจข้อมูล บางพื้นที่อาจจะทำให้ไม่มีการลงพื้นที่อย่างเต็มที่

Tags:

อื่นๆ

เมนู