สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปวีณา ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มกพร.)

ในการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม ในเดือนนี้ส่วนมากทางหน่วยงานจะเน้นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ
และบริหารสถานการณ์เกี่ยวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้
หน่วยราชการบันทึกข้อมูลสำคัญในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งในระดับพื้นที่และ
ส่วนกลาง ผ่านระบบ ThaiQM  ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้บันทึกคนเข้าจังหวัดลงระบบ ThaiQM

นอกจากนี้ทางอำเภอก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่มาพื้นที่เสี่ยงและทำการกักตัวแต่ละพื้นที่ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย น้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำด่านป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประจำหมู่บ้าน
ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้า ถึงมาตรการการสวมใส่หน้ากากอนามัย ” ไม่ใส่แมส คนซื้อผิด คนขายถูกปิดร้าน ” ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู