โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2)              เป็นการแพร่เชื้อไวรัสจากคนสู่คน โดยได้รับเชื้อละอองฝอย (Droplets) จากการไอหรือจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง (Contact)      เช่น น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ เป็นต้น ผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใด ๆ บางรายอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รู้สึกเหมือนมีไข้ เจ็บคอ และบางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ติดเชื้อรุนแรงในปอด หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ จะมีอัตราการเกิดอาการรุนแรงที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะเวลาฟักตัว (ตั้งแต่ได้รับเชื้อไปจนถึงแสดงอาการ) ประมาณ 2 – 14 วัน จึงได้มีการกำหนดมาตรการให้กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงเมื่อสัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน

 

   
ชาวอำเภอโนนสุวรรณได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนและจัดกิจกรรม
ฉีดวัคซีนโควิด-19 “โนนสุวรรณต้องชนะ” ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางสาธารสุขอำเภอโนนสุวรรณ ได้มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุข   ประจำหมู่บ้านไปแจ้งให้ประชาชนแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนใน Buriram IC  ซึ่งในการฉีดวัคซีนนั้นจะให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่มีอาชีพเสี่ยงสูงฉีดก่อน และประชาชนในลำดับถัดไป

 

                                    

อื่นๆ

เมนู