สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปวีณา ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มกพร.)

            ในการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม ประจำเดือนเมษายน เข้าสู่การทำงานเดือนที่ ๓ ในส่วนของการทำงานของเดือนนี้
ประชาชนไม่ค่อยมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ แต่ส่วนมากจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆในส่วนของอำเภอ  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน ในเดือนนี้จะทำจิตอาสาที่อำเภอ ทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการอื่นต่างมาช่วยกัน

     

 

เข้าร่วม ุ๖ เมษายน พิธีทำบุญเบิกบ้านลูกหลานรัชกาลที่ ๑  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

 

อื่นๆ

เมนู