จากการสำรวจร้านกล้วยทอดแม่สมคิดมาทางทีมเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้มีการเบิกงบเพื่อการพัฒนาร้านกล้วยทอดแม่สมคิด โดยการจัดทำป้ายโฆษณา ซื้อชั้นวางขนมใหม่ และได้มีการทำเพจร้าน ชื่อว่า เพลินชิปส์กล้วยทอดแม่สมคิด ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปส่งมอบป้ายโฆษณาสินค้าและชั้นวางขนมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ให้กับแม่สมคิด และได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการจะจัดทำเตาทอดกล้วยให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย ทางทีมงานได้รับการร่วมมือกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู