ข้าพเจ้านางสาวอัมราจานรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมการรับรองการเปิดเทอมของนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงงาม ซึ่งในสถานการณ์โควิด ทำให้โรงเรียนต้องปิดตลอดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ทำให้การกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 ต้องมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ พวกเราชาวu2t จึงได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องน้ำ โรงอาหาร อาคารเรียน ภายในห้องเรียน และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในภาคเรียนนี้ พวกเราได้มอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้แก่โรงเรียน เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว แปรงล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ขัน ไม้ถูพื้น เป็นต้น

ในการทำกิจกรรมพวกเราได้รับความร่วมมือจากท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงงาม คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงงามเป็นอย่างดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู