ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

15-11-64 Chayanee Supharak

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวชญานี สุภารักษ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานในตำบล ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่เกษตรกร ในเรื่องของโรคกล้วยและการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ เพราะอย่างที่ทราบกัน เกษตรกรที่ปลูกกล้วยจะพบเจอกับปัญหาของ “โรคตายพรายในกล้วย” จะพบได้ในกล้วยเกือบทุกชนิดพบได้ในกล้วยอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป ช่วงแรกให้หมั่นสังเกตตามก้านใบ จะมีสีเหลืองอ่อนของใบแก่ ซึ่งต่อมาเชื้อก็จะลุกลามไปยังขอบใบ และจะเหลืองทั้งใบ หากเราป้องกันไม่ทัน เชื้อราก็จะทำลายเข้าสู่ลำต้น และลุกลามเข้าสู่ก้านใบ โคนใบ ในที่สุดลำต้นก็จะยืนต้นตายหรือล้มตาย

เชื้อรา Fusarium เข้าทำลายราก และมีการเจริญเข้าไปในท่อน้ำ ท่ออาหาร ทำให้เกิดการอุดตัน ใบจึงมีการขาดน้ำ เหี่ยวเฉา และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หักพับ การเจริญจะชะงักงัน และตายในที่สุด วิธีป้องกัน โรคตายพราย คือ ก่อนทำการปลูก ให้นำหน่อกล้วยไปแช่เชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่คลุกกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ นำมาปรับสภาพดิน ดินจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ และยังสามารถนำไปรดผักสวนครัวได้ จะช่วยให้ผักกรอบอีกด้วย

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู