ข้าพเจ้า นายจักรา กระดานลาด ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

เดือนนี้คณะU2tตำบลดงอีจานได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนม่วงงามเพื่อนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมอบให้โรงเรียนม่วงงาม และได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มกันไปทำ มีกลุ่มห้องน้ำ 3 กลุ่มเพราะว่าโรงเรียนมีห้องน้ำ 3 ที่ และมีกลุ่มทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารเรียน มีกลุ่มทำความสะอาดโรงอาหาร จากนั้นก็ได้เลี้ยงข้าวเด็กนักเรียนที่มาช่วยกันทำความสะอาด

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ทำความสะอาดในบริเวณโรงอาหาร ซึ่งได้ทำการล้างพื้นโดยการฉีดน้ำพร้อมกับขัดพื้นให้สะอาด

Tags:

อื่นๆ

เมนู