ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษศจิกายน ได้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมสำหรับการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านม่วงงาม ตำบลดงอีจาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทนักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID11 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลดงอีจาน

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด ตามมาตรการโควิด-19 ได้ทำการทำความสะอาด ใส่แมส และทำความสะอาดด้วยความปลอดภัย การปฏิบัติงานครั้งนี้เพื่อทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านม่วงงาม เพื่อเป็นการเปิดความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 และได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดมอบให้กับโรงเรียน

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู