ID11

14/11/64-pranee pantong

ประเภทประชาชน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ภารกิจประจำเดือนพฤศจิกายน พวกเราได้ลงพื้นที่ทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย วิธีแก้ปัญหาโรคตายพาย ได้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรมทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมรับความรู้ในครั้งนี้จากอาจารย์ราชภัฏบุรีรัมย์และนักศึกษาที่มาให้ความรู้และแก้ไขปัญหาโรคพืชต่างๆและได้สอนทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู