ข้าพเจ้านางสาวศุภภรัตน์ แก้วคำอม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ได้ลงปฏิบัติงาน ในเดือน พฤศจิกายนในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่โรงเรียนม่วงงาม ได้มีการทำความสะอาด โรงเรียน ห้องน้ำ ห้องเรียน โรงอาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้พร้อมในการเปิดเรียน และในเดือนนี้ยังได้มีการจัดอบรมให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยในตำบลดงอีจานในเรื่องของโรคพืชในกล้วยและยังมีการสาธิตการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย และนอกจากนี้ยังมีการสอนการทำไตโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ในแปลงกล้วยของเกษตรกรอีกด้วย 

อื่นๆ

เมนู